9 February 2023

Χρόνος

Χρόνος

Χρόνος (Δ’)

1.  Ας πάμε πίσω στο βιβλίο Εκκλησιαστής της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτό ξεκινήσαμε. Αρχίζει με την επισήμανση – «Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.» Διότι, όπως εξηγεί, τα πάντα ...
Read more 0
Χρόνος

Xρόνος (Γ’)

1. Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε πως ο χρόνος, έτσι όπως συνήθως τον αντιλαμβανόμαστε (και μιλάμε και γράφουμε), είναι μια μονοδιάστατη γραμμική διαδοχή γεγονότων. Αλλά τουλάχιστον για τον άνθρωπο, ...
Read more 0
Χρόνος

Χρόνος (Β’)

1. Για να έχει ορθότερη αντίληψη των σύγχρονων συμβάντων και βαθύτερη κατανόηση της όποιας τωρινής κατάστασης, ένας άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τρία πράγματα: α) Ο κόσμος είναι ...
Read more 0
Χρόνος

Χρόνος (Α’)

1. Τι είναι χρόνος;… ‘Τοις πάσιν ο χρόνος  και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν’. Έτσι αρχίζει το 3ο κεφάλαιο  ο παράξενος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ο ...
Read more 0