Μ10: Δημιουργία από σταγόνα γάλα!

Μ10: Δημιουργία από σταγόνα γάλα!

- in Μυθιστορία
0

Το αφήγημα είναι από τους Fulani στο Μάλι (Αφρική).

Στην αρχή ήταν μια μεγάλη σταγόνα γάλα.

Ο Doondari, ο θεός δημιουργός έφτιαξε από τη σταγόνα την πέτρα. Η πέτρα μετά έφτιαξε το σίδερο. Το σίδερο έφτιαξε τη φωτιά. Η φωτιά έφτιαξε το νερό. Το νερό έφτιαξε τον αέρα.

Ο Ντούνταρι ήρθε για δεύτερη φορά, κατέβηκε στη δημιουργία και παίρνοντας τα πέντε στοιχεία (πέτρα, σίδερο, φωτιά, νερό, αέρα) έφτιαξε τον άνθρωπο.

Μα ο άνθρωπος έγινε αλαζόνας. Τότε ο Ντούνταρι δημιούργησε την τυφλότητα κι εκείνη νίκησε τον άνθρωπο.

Μετά η τυφλότητα έγινε αλαζονική και ο Ντούνταρι δημιούργησε τον ύπνο. Αυτός τώρα νίκησε την τυφλότητα.

Όταν και ο ύπνος έγινε αλαζονικός, τότε ο Ντούνταρι δημιούργησε την έγνοια. Αυτή τώρα νίκησε τον ύπνο.

Όμως και η έγνοια έγινε πολύ αλαζονική. Ο Ντούνταρι δημιούργησε τον θάνατο και ο θάνατος νίκησε την έγνοια.

Μετά και ο θάνατος έγινε αλαζονικός.

Τότε ο Ντούνταρι κατέβηκε στον κόσμο για τρίτη φορά. Τώρα ήρθε όμως ως Gueno, ο αιώνιος αθάνατος, και ως Gueno νίκησε τον θάνατο.

(Άραγε, υπονοεί ο μύθος πως μετά τον θάνατο ο άνθρωπος είναι αθάνατος;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *