Μ51: Umā = Pārvatī

Μ51: Umā = Pārvatī

- in Μυθιστορία
0

Το 45. Μύθοι: Η θεά Pārvatī κοίταξε την Πάρβατη, θυγατέρα του Χίμαβατ (= Ιμαλάϊα) και σύζυγο του μεγάλου θεού Shiva (= ευνοϊκός) ή Shaṅkara (= ησυχαστής). Στο Βεδικό (ή Ινδικό) πάνθεο κάθε θεός έχει και τη φύση του ή δύναμη που παρουσιάζεται ως σύζυγος. Η θεά Πάρβατη, λοιπόν, γνωστή και ως Ουμά και Ντουργκά (Durgā) και με πολλές άλλες ονομασίες είναι η θεϊκή δύναμη του Σίβα. Μητέρα του Ganesha, του θεού με κεφάλι ελέφαντα που διαλύει εμπόδια, σε κάποιους μύθους είναι και αδελφή του ποταμού Γάγγη.

Η Ουμά Χαϊμαβατή (= κόρη του Χίμαβατ) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Kena Ουπανισάδα (= κείμενο του 2500 πκε). Εκεί στα τελευταία τμήματα η πανέμορφη κόρη του Χίμαβατ, η Ουμά παρουσιάστηκε στους τρεις θεούς Άγκνη, Βάγιου και Ίντρα και τους εξήγησε πως με τη χάρη του Πνεύματος Απολύτου Μπράχμαν κατόρθωσαν να μετακινήσουν ένα εμπόδιο που το Πνεύμα είχε βάλει επίτηδες για να τους δοκιμάσει! Εδώ, λοιπόν, η θεά είναι θεά της σοφίας αφού δίδαξε τους μεγάλους θεούς το Πνεύμα Απόλυτο. 

Η λέξη umā σημαίνει και ‘λινάρι’. Έτσι ως υπέρτατη θεϊκή δύναμη είναι η ενέργεια και ουσία μέσω της οποίας πλέκεται/εξυφαίνεται το κάλλος της δημιουργίας. Μα Ου-μά, σε άλλο μύθο, είναι η κραυγή της μητέρας της (u-mā “Μην κάνεις ασκητική, κόρη μου!”) όταν την είδε να ετοιμάζεται να επιδοθεί σε πολύχρονη ασκητική για να κερδίσει την εύνοια του Σίβα.

Το Umā θεωρείται ως πρώτο και γνησιότερο όνομα της θεάς. Το pārvatī είναι ένα επίθετο “βουνίσια, κόρη-του-βουνού”. Ως Ουμά λατρεύεται και ως Μητέρα του Κόσμου (= jagan-mātā). Μα στην εικονογραφία, στα γλυπτά και στα κείμενα, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ουμά και Πάρβατη.

Δυο μεγάλα έμμετρα κείμενα – Lalita Sahasranāma “Τα 1000 ονόματα του όμορφου παιχνιδιού της Δημιουργίας” και Saundarya Laharī “Το Κύμα Ομορφιάς της Δημιουργίας”, είναι λατρευτικά της θεάς. Από αυτά παίρνει κάθε οπαδός ή δάσκαλος/ιερέας κάποια φράση να τη χρησιμοποιήσει σε διαλογισμό.

Μια σύντομη σε παραδοσιακή μορφή είναι Om Pārvatyai namaḥ! (Σεβασμός στην Πάρβατη!). Άλλη εκτενέστερη, είναι:

Om jaganmātre ca vidmahe Για τη μητέρα του κόσμου όσα ξέρουμε!

Śailasutyai ca dhīmahi Για την κόρη του βουνού οι σκέψεις μας!

Tan-no Pārvatī pracodayāt Η Πάρβατη ας μας καθοδηγεί!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *