Μ39: Η θεά Aditi των Βεδών

Μ39: Η θεά Aditi των Βεδών

- in Μυθιστορία
1

Η θεά Aditi δεν λατρεύεται όπως, ας πούμε η Λαξμή. Είναι όμως η πρώτη Θεά στη Βεδική Παράδοση. Σύζυγος του Prajāpati Kaśyapa (Κύριος των πλασμάτων που παίρνει τις τιμωρίες τους!), γέννησε τους Āditya «μεγάλους θεούς».

Το όνομα Ά-ντιτη σημαίνει ‘Απεριόριστη, Άπειρο’ και αναφέρεται στην Αρχέγονη, Αδιαίρετη Ενέργεια και Ουσία από την οποία παράγονται τα πάντα στο σύμπαν – θεότητες, γαλαξίες, και πλάσματα. Είναι γνωστή και ως samaṣṭi ‘το Σύνολο’. Οι āditya ενσωματώνουν τους νόμους του σύμπαντος. Είναι οι δυνάμεις της Ευταξίας και Ευμορφίας του Κόσμου.

Ο Kaśyapa είχε (στη Μυθολογία) και μια δεύτερη σύζυγο, τη Diti, που είναι η διαιρεμένη συνειδησία. Σε έναν μύθο, η Ντίτη ένιωσε μεγάλη έχθρα προς τον θεό Ίντρα (της αστραπής και μάχης) και συνέλαβε το έμβρυο ενός πλάσματος που θα μπορούσε να τον σκοτώσει. Ο Ίντρα το έμαθε και με τη δύναμη της δικής του māyā (δύναμη γνώσης, μαγεία) διαίρεσε το έμβρυο σε 49 μέρη. Έτσι γεννήθηκαν οι 49 Marut, θεοί της θύελλας, που έγιναν σύντροφοι του Ίντρα!

Η Ντίτη γέννησε επίσης τους μεγάλους δαίμονες Hiraṇyākṣa και Hiraṇyakaṣipu οι οποίοι προκάλεσαν την οργή του Viṣṇu κι εκείνος τους εξόντωσε.

Ο Βίσνου είναι γιός της Άντιτη με τη μορφή του Vāmana ‘Νάνου’, ο οποίος όμως καθυπόταξε έναν άλλο δαίμονα-βασιλιά τον Bali. Παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάλι, που στην αλαζονεία του καταπίεζε τον κόσμο, και του ζήτησε τη χάρη να έχει τόση γη όση μπορούσε να καλύψει με τρεις δρασκελιές. Ο Μπάλι δέχτηκε βλέποντας τον μόνο ως νάνο. Τότε ο Βίσνου Νάνος διευρύνθηκε στη θεϊκή του υπόσταση και με δυο δρασκελιές κάλυψε Γη και Ουρανό. Με την τρίτη έβαλε την πατούσα του στο κεφάλι του Μπάλι! (Είναι το θεϊκό Πυρ που σε μια μορφή του είναι σαν τον Ήλιο στους ουρανούς, σε άλλη στην αστραπή στον Μεσοχώρο και στη Τρίτη ως φωτιά στη Γη.)

Αφενός με τη διαιρετική δύναμη της Ντίτη παράγονται α-ταξία και α-κοσμία ή χάος, ενώ με τη δύναμη της Άντιτη επανορθώνεται η Ευταξία.

Ένας ύμνος στον Yajur Veda λέει (25.23):

aditir dyaur aditir antarikșam, aditir mātā sā pitā sa putraḥ;

viśvedevā aditiḥ paňcajanā, aditir jātam aditir janitvam.

«Η Άντιτη είναι ο ουρανός, είναι ο Μεσόχωρος, είναι η μητέρα, είναι ο πατέρας και το παιδί.

Η Άντιτη είναι όλες οι θεότητες, οι 5 φυλές ανθρώπων, είναι όλα όσα εκδηλώθηκαν και όσα θα εκδηλωθούν.»

Aditi είναι άλλη μια ονομασία και θεοποίηση της Απόλυτης Φύσης. Στην Kaṭha Ουπανισάδα λέγεται (4.7 ή 2.1.7): «Η Άντιτη, εκείνη που πρώτη εκδηλώνεται με τη Ζωτική Πνοή, που συμπεριλαμβάνει όλες τις θεότητες, που εκδηλώνεται με τα στοιχεία και, αφότου μπήκε, παραμένει στην κοιλότητα [της καρδιάς], εκείνη αληθινά είναι ο Εαυτός

Και στη στροφή 10 προσθέτει πως όποιος δεν αναγνωρίζει εκείνη την ενιαία Φύση των πάντων, περνά από μια ενσωμάτωση σε άλλη. «Πάει από θάνατο σε θάνατο όποιος βλέπει μόνο διαφορετικότητα»!

1 Comment

  1. elias monarchist

    1982 ��������������✝️����☯️������������������������������������������
    ωραία κείμενα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *