Φιλ357: Πώς κυβερνιόταν ο κόσμος;

Φιλ357: Πώς κυβερνιόταν ο κόσμος;

- in Τάο, Φιλοσοφία
0

Παρότι το σύμπαν Ουρανού και Γης είναι πολύ μεγάλο, αλλάζει συνεχώς και αυτονόμως, μα με τη μια δύναμή του μένει σταθερό. Παρά τα αναρίθμητα όντα στον κόσμο, όλα κυβερνώνται από μια εξουσία. Παρότι το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων ενεργούν προσωπικά, όλοι διοικούνται από μια αυθεντία. Η δύναμη του κυβερνήτη προήλθε από την ουράνια αυθεντία [του Τάο] και αναπτύχθηκε με την εκδήλωση των κόσμων του Ουρανού.

[Στην Ταοϊκή Παράδοση ο Ουρανός, παρότι αρσενικός, είναι η Αφανέρωτη Φύση και η Γη αντιστοιχεί στη φανερωμένη υλική δημιουργία. Το Τάο είναι το Απόλυτο.]

Λέγεται «μυστήρια και μεγαλειώδης». Έτσι, λοιπόν, οι παλαιοί αυθέντες κυβερνούσαν χωρίς να κάνουν τίποτα, μόνο με τη δύναμη του Ουρανού.

Αν κοιτάξουμε τα λόγια τους στο φως του Τάο, βλέπουμε πως ό,τι γινόταν στον κόσμο ήταν ορθό. Αν κοιτάξουμε τους διαχωρισμούς που έκαναν στο φως του Τάο, βλέπουμε πως ήταν καλά καμωμένοι. Αν κοιτάξουμε στο ίδιο φως τις ικανότητες που παρουσιάζονταν, βλέπουμε πως οι αξιωματούχοι όλοι βρίσκονταν στην πρέπουσα θέση. Και αν κοιτάξουμε στο ίδιο φως τη γενική ροή των πραγμάτων, βλέπουμε πως τα πάντα ανταποκρίνονταν κατάλληλα.

Επομένως, η αρετή του Ουρανού διέπει όλα τα πράγματα στη Γη κι εκείνο που τα συνοδεύει εσωτερικά είναι η παρουσία του Τάο.

Αυτό που έχει τον μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στους ανθρώπους, όπως φαίνεται, είναι τα προσωπικά τους ζητήματα. Εκείνο που τους δίνει τις ικανότητές τους, όμως, είναι μια έμφυτη δεξιότητα. Η δεξιότητα συνοδεύει εσωτερικά τις δραστηριότητες [που τους απασχολούν]. Και αυτή συνοδεύεται από το ορθό και δίκαιο. Το ορθό και δίκαιο εμφορείται από την αρετή και αυτή από την παρουσία του Τάο. Το Τάο εκδηλώνεται από τους νόμους του Ουρανού.

Έτσι έχει λεχθεί:

«Οι παλαιοί που φρόντιζαν για τη διατροφή του κόσμου δεν είχαν προσωπικές επιθυμίες κι έτσι ο κόσμος είχε ό,τι χρειαζόταν. Δεν έκαναν τίποτα και όλα μεταμορφώνονταν φυσικά. Η ησυχία τους ήταν σαν της βαθύτερης αβύσσου και οι άλλοι άνθρωποι έμεναν ατάραχοι,»

Έτσι έχει καταγραφεί:

«Όταν συνδέεσαι πλήρως με τη Δύναμη που ενεργοποιεί τα πάντα, κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται σαν από μόνη της. Όταν ο νους σου είναι άδειος από επιδιώξεις, τότε σε βοηθούν οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις σου.»

Το Τάο υπάρχει πριν το σύμπαν, λοιπόν, αυθύπαρκτο, δίχως αρχή και τέλος. Εκείνο έδωσε γέννηση σε Ουρανό και Γη και τη δύναμη που έχουν οι θεοί και οι βασιλιάδες.

[Είναι αδιανόητη για μας τέτοια κατάσταση. Μα οι παλαιοί που είχαν μεγάλη αρετή στη Χρυσή Εποχή συνδέονταν άμεσα κι εύκολα με τη Δύναμη που εκπορευόταν από τη Δημιουργική Αρχή και διαπνέει κάθε κόσμο, κάθε πλάσμα, κάθε φαινόμενο. Η κοινωνική συμβίωση είχε μια φυσική ευταξία όπως η φυσική ζωή του δέντρου που μεγαλώνει, ανθίζει στην κατάλληλη εποχή και καρποφορεί στην επόμενη εποχή. Στην εποχή μας έχουμε χάσει αυτή τη φυσικότητα.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *