Φιλ273: Το Δέντρο της Καμπάλα (2)

Φιλ273: Το Δέντρο της Καμπάλα (2)

- in Φιλοσοφία
0

1. Πάρα πολλά μπορούν να γραφτούν για το Δέντρο της Ζωής (και του Θανάτου) των καμπαλιστών. Πάρα πολλά έχουν γραφτεί. Εδώ θα συμπληρώσω μερικές βασικές λεπτομέρειες για μια εισαγωγική απλή εικόνα.

Μια κεντρική ιδέα είναι το Δέντρο της Ζωής (otzchim) που παρουσιάζεται σε ένα διάγραμμα με 10 σεφιρόθ (=σφαίρες, περιοχές) σε τρεις στήλες από 3,4,και 3 σεφιρόθ.

Η Καμπάλα έχει τρεις απόψεις. Η τριαδικότης ισχύει κι εδώ. Η πρώτη είναι θεωρητική και ασχολείται κυρίως με την εσωτερική διάσταση της πραγματικότητας – πνευματικά επίπεδα, όντα όπως οι άγγελοι και παρόμοια. Η δεύτερη είναι πρακτική και ασχολείται με υπερβατικό διαλογισμό ή περισυλλογή ορισμένων θεμάτων: αυτή εκπαιδεύει και ανυψώνει, υποτίθεται, τον άνθρωπο σε ανώτερα επίπεδα στόχασης και συνειδητότητας, ακόμα και δύναμη προφητείας μέσω ονομάτων και παραλλαγών γραμμάτων. Η τρίτη άποψη είναι η μαγική που ασχολείται με την επέμβαση στη ροή των φυσικών φαινομένων με τη χρήση ξορκιών (ονόματα θεού, συνδυασμοί γραμμάτων και ιερών λέξεων κλπ) σφραγίδων, φυλαχτών και παρόμοιων. Η τελευταία έχει πολλούς ακολούθους.

2. Το Δέντρο του Σύμπαντος (=της Ζωής, της Δημιουργίας) εγείρεται από μια αφανέρωτη τριαδική υπόσταση, σύμφωνα με το Ζοχάρ τη βασική Βίβλο των καμπαλιστών.

Στην αρχή είναι μόνο Εκείνο, άμορφο, όμοιο με τίποτα. Εκείνο συνειδητοποιεί την ύπαρξή του, τον εαυτό του, και γίνεται Άπειρο (ainsoph), μετά Απεριόριστο Φως (ainsophaur).

Το Φως συμμαζεύεται και η συστολή του (timtzum) γίνεται ένα κεντρικό δίχως άλλες διαστάσεις σημείο, το Kether (στέμμα, ο Δημιουργός). Από εκείνο το αρχέγονο κέντρο φωτός ξεκινούν οι εκπορεύσεις της Δημιουργίας όλης.

Η όλη διαδικασία μοιάζει, λένε τα αρχαία κείμενα Sefer Yetsirah και Bahir, σαν μια έκλαμψη, μια αστραπή που τινάζεται και κατέρχεται δημιουργώντας τα 10 σεφιρόθ που συνδέονται μεταξύ τους με 22 διασυνδέσεις, όσα και τα γράμματα του Εβραϊκού αλφαβήτου.

3. Υπάρχουν στην καμπαλιστική ιστορία πολλές απεικονίσεις του Δέντρου με τα σεφιρόθ και τις διακλαδώσεις και διασυνδέσεις. Επικράτησε ως πιο ορθή η δημοφιλής εκδοχή του Athanasius Kircher(1602-1680), Γερμανού πολυμαθέστατου Ιησουΐτη.

1.Kether= Στέμμα: Δημιουργική Αρχή.

2.Chokmah= Αποκάλυψη: Δύναμη Σοφίας.

3.Binah= Κατανόηση/Μετάνοια: Δύναμη Αγάπης.

4.Chesed= Έλεος, Μίμηση Θεού: Δύναμη Θέασης.

5.Gevurah= Σθένος, Αποφασιστικότητα: Δύναμη Πρόθεσης.

6.Tiferet= Κάλλος, Συμπόνια: Δημιουργικότητα.

7.Netzach= Νίκη, Πρωτοβουλία: Αιώνιο Παρόν.

8.Hod= Λαμπρότητα, Παράδοση, Ευστάθεια: Δύναμη Παρατήρησης.

9.Yesod= Θεμέλιο, Αναθύμηση: Δύναμη Εκδήλωσης.

10.Malkuth= Βασίλειο, Υλικότητα, Πλάνη: Δύναμη Ίασης.

4. Μετά το Kether και πριν το Tiferet είναι το Daath, όπου πριν την πτώση και το χάσμα της Αβύσσου, οι ενέργειες της Σοφίας και Κατανόησης ενώνονται δίνοντας την Ανώτερη Γνώση (Daath Elyon) η οποία όμως στην κοινή συνηθισμένη κατάσταση δεν είναι διαθέσιμη. Έτσι τώρα η Άβυσσος χωρίζει τις τρεις ανώτερες σφαίρες από τις υπόλοιπες επτά. Οι κατώτερες 7 είναι η περιοχή της κοινής Γνώσης (Daath Hamitpashet) και του εγωισμού μας.

Η καθοδική αστραπόβολη εκπόρευση του Φωτός διαγράφει μια πορεία εναλλασσόμενη ζικζάκ ανάμεσα στις στήλες από σφαίρα σε σφαίρα.

Η δεξιά στήλη είναι Στήλη Ελέους με τη δύναμη της έλξης και του συναισθήματος: σχετίζεται με το λευκό και το φως. Η αριστερή είναι η Στήλη της κρίσης: σχετίζεται με σκοτάδι και απώθηση και την αναλυτική σκέψη. Οι δυο αυτές καταστάσεις συναντώνται στη μεσαία Στήλη της Πραότητας που είναι σε ευθεία με το Kether και το Malkuth.

Οι καμπαλιστές μύστες ακολουθούν την αντίθετη πορεία ξεκινώντας από το Malkuth και ανεβαίνουν στο Δέντρο της Ζωής αντιμετωπίζοντας τον εγωισμό σε κάθε ανέβασμα ως το Kether όπου βρίσκουν την Ολοκλήρωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *