Φιλ544: Tα δύσκολα και τα εύκολα

Φιλ544: Tα δύσκολα και τα εύκολα

- in Φιλοσοφία
0

Νικόδημος: από το Wen Tzu ‘Κατανοώντας τα Μυστήρια’ 106-107.

Οι άνθρωποι όλοι αναγνωρίζουν τις καταστάσεις της τάξης και του χάους, μα ελάχιστοι γνωρίζουν πώς να διαφυλάσσουν τη ζωή ως ενιαίο σύνολο.

Οι σοφοί εξετάζουν την κοινωνία κι εργάζονται για αυτήν. Ζυγίζουν τα πράγματα και ανταποκρίνονται ανάλογα. Είναι κάποτε δραστήριοι και άλλοτε αδρανείς, κάποτε ενδοτικοί και άλλοτε πιεστικοί. Δραστήριοι ή αδρανείς, ανάλογα με την περίσταση, πάντα πραγματώνουν το έργο σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. Όταν υπάρχει κίνηση ανταποκρίνονται σε αυτήν και όταν υπάρχει αλλαγή υιοθετούν νέους τρόπους κατάλληλους για τη νέα κατάσταση μα πάντα εργάζονται για το σύνολο. Έτσι τίποτα δεν ματαιώνει την εργασία τους.

Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλούμε μα όχι να κάνουμε και πράγματα που είναι σωστό να κάνουμε μα όχι να μιλούμε. Υπάρχουν πράγματα που ξεκινούν εύκολα μα ολοκληρώνονται δύσκολα και πράγματα που δύσκολα θα τελειοποιηθούν μα εύκολα θα καταστραφούν.

Να παίρνουμε απόφαση είναι καλό να το κάνουμε μα όχι να μιλούμε για αυτό. Ο σχεδιασμός εξαπάτησης είναι θέμα προς συζήτηση μα όχι για διεκπεραίωση. Ένα έργο μπορεί να αρχίζει εύκολα, μα ολοκληρώνεται δύσκολα. Η υπόληψη δύσκολα εδραιώνεται μα εύκολα χάνεται.

Σε αυτά τα τέσσερα πράγματα δίνει την προσοχή του ο σοφός και μόνο αυτός μπορεί να τα διακρίνει καθαρά.

Το Τάο δίνει σεβασμό και στα μικρά και στα λεπτά πράγματα και οδηγεί σε δράση χωρίς να χάνει την κατάλληλη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να σχεδιάζεις για καλοτυχία, ούτε να ανησυχείς για συμφορά. Από όσους πλήττονται την ίδια μέρα από παγωνιά, μόνο όσοι ντύνονται καλά δεν κρυώνουν.

Η καλοτυχία προκύπτει από σωρευτική φροντίδα, η συμφορά όμως από σωρευτική μοχθηρία.

Οι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να γυρεύουν βοήθεια όταν έρθει μπελάς, μα ελάχιστοι γνωρίζουν πώς να εμποδίσουν την έγερση του μπελά. Σήμερα οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να εμποδίσουν την έγερση του μπελά, μα επιδίδονται στο να γυρεύουν βοήθεια αφού έρθει ο μπελάς. Ακόμα και οι σοφοί δεν μπορούν να τους βοηθήσουν πραγματικά.

Υπάρχουν εκατομμύρια πηγές μπελάδων και συμφορών. Οι σοφοί ζουν με αποστασιοποίηση κι έτσι αποφεύγουν μπελάδες, ενώ περιμένουν ατάραχοι και σιωπηλοί τον κατάλληλο καιρό. Οι τιποτένιοι που δεν ξέρουν την πύλη της συμφοράς και καλοτυχίας μπλέκουν σε μπελάδες με τη δράση τους ακόμα και όταν παίρνουν περίπλοκες προφυλάξεις.

Οι σοφοί αποφεύγουν μπελάδες και ατίμωση πρώτα και μετά έχουν πλεονέκτημα και καλή φήμη. Εργάζονται πάντα πάνω στο εξωτερικό περιβάλλον, που δεν έχει παγιωμένη μορφή και δεν εμμένουν σε παγιωμένες μορφές εσωτερικής συνήθειας. Έτσι δεν τους πλήττει καμιά συμφορά. Έτσι δεν τους αγγίζει ούτε η καταφρόνια ούτε η επευφημία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *