Φιλ540: Ανθρώπινη ενουσία

Φιλ540: Ανθρώπινη ενουσία

- in Φιλοσοφία
0

Νικόδημος: Wen Tzu ‘Κατανοώντας τα Μυστήρια’ 105.

Διαυγής αταραξία [=οντότης] και χαρμόσυνη αρμονία [=μακαριότητα] συνιστούν την ανθρώπινη ενουσία [=αληθινή φύση]. Ενώ αξίες και καθοδηγητικές αρχές [=γνώση] ρυθμίζουν τις δραστηριότητες και απασχολήσεις. Όταν γνωρίζεις την ενουσία αναπτύσσεσαι στην οντότητα και μακαριότητα φυσιολογικά, αυθόρμητα, χωρίς να βιάζεις την ενουσία σου. Όταν κατέχεις τη γνώση της ρύθμισης δραστηριοτήτων τότε η δράση σου θα είναι μετρημένη, όχι χαοτική.

Όταν δίνεις μια οδηγία που διακλαδίζεται απαρεμπόδιστη όπου χρειάζεται μα διατηρεί την ενότητα μέσω μιας ενιαίας ενέργειας, τότε λειτουργεί η καρδιά του νου. Όταν βλέπεις τη ρίζα και από κει αντιλαμβάνεσαι τα κλαδιά, μένεις με την Ενότητα και μέσω αυτής ανταποκρίνεσαι στην πολλαπλότητα – τότε αυτό είναι Τέχνη. Όταν γνωρίζεις τον λόγο για τον οποίο ζεις εκεί που βρίσκεσαι· όταν γνωρίζεις προς τα που κατευθύνεσαι καθώς κατευθύνεσαι κάπου· όταν γνωρίζεις τα μέσα από τα οποία εξαρτάσαι καθώς εργάζεσαι και γνωρίζεις πού και πότε να σταματήσεις τη δράση: αυτό λέγεται να είναι το Τάο.

Αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε σένα και σε εγκωμιάζουν ως υψηλόφρονα είναι η εκδηλωμένη δύναμη της νοημοσύνης σου. Αυτό που κάνει τους άλλους να σε καταφρονούν και να σε χλευάζουν είναι οι αδυναμίες και τα λάθη της νόησής σου.

Όταν πλέον τα λόγια γλιστρήσουν από το στόμα σου δεν μπορούν να μην είναι γνωστά στους άλλους. Πράξεις που ξεκίνησες πολύ κοντά σου δεν μπορούν να εμποδιστούν να έχουν επίδραση πιο μακριά.

Τα έργα μας συχνά πραγματώνονται δύσκολα μα εύκολα χαλούν. Η καλή φήμη εδραιώνεται δύσκολα μα εύκολα χάνεται. Αυτά συμβαίνουν όταν ξεχνιέται η ενουσία, η Τέχνη, το Τάο.

Οι κοινοί άνθρωποι που λησμόνησαν δεν παίρνουν σοβαρά μικρές βλάβες και χλευάζουν τα λεπτότερα πράγματα – ωσότου βλάβες και αδυναμίες διογκωθούν. Έτσι όταν έρθει καταστροφή, είναι οι ίδιοι που την έχουν προκαλέσει. Όταν έρθει καλοτυχία, τότε είναι οι ίδιοι που θα την αναπτύξουν όπως και στον βαθμό που μπορούν.

Ο όλεθρος και η καλοτυχία έρχονται μέσα από την ίδια πύλη. Κέρδος και απώλεια μένουν στην ίδια γειτονιά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει διαυγή αταραξία, δεν μπορεί να διακρίνει το ένα από το άλλο. Η πύλη της καταστροφής και της καλοτυχίας είναι η γνώση που εκφράζεται σε σκέψη ενώ ησυχία και κίνηση δράσης είναι ο περιστρεφόμενος άξονας για κέρδος και απώλεια. Είναι απαραίτητο να διακρίνει κανείς προσεκτικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *