Φιλ709: Θαύμα!;

Φιλ709: Θαύμα!;

Να ένα θαύμα! Αιωρούμενος βράχος!

Κάθε θρησκεία και μυθολογία έχει τα θαύματά της. Άγιοι και προφήτες ή προσευχές ευσεβών ανθρώπων επιφέρουν καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στις γνωστές κανονικές συνθήκες.

Όπως ο αιωρούμενος βράχος!

Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τα θαύματα, μα όλες τελικά έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Μια ανώτερη δύναμη επεμβαίνει στις γνωστές μας συνηθισμένες καταστάσεις και παράγει ένα αποτέλεσμα πολύ διαφορετικό – απρόσμενο, ασυνήθιστο!

Μερικοί λένε πως ο κόσμος έχει πολλά (ή τουλάχιστον τρία) επίπεδα ύπαρξης. Μερικά ή τουλάχιστον τα δύο είναι ανώτερα από αυτό στο οποίο ζούμε ως ενσαρκωμένοι άνθρωποι. Τα ανώτερα επίπεδα λειτουργούν με ανώτερους, λεπτότερους, ισχυρότερους νόμους. Το θαύμα γίνεται σαν αποτέλεσμα της εισόδου των λεπτότερων νόμων σε κατώτερο χοντρότερο επίπεδο. Όπως εδώ!

Μια λεπτότερη νοημοσύνη είχε ανατρέψει αυτήν τη φωτογραφία αντανάκλασης! Τα δέντρα είναι πάνω στη ξηρά. Μικρό θαύμα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *