Φιλ865: Άμορφο και μορφή

Φιλ865: Άμορφο και μορφή

Από τη γνωστή μας ανθρώπινη Ιστορία γνωρίζουμε πως πάντα υπήρχαν αφενός οι πολλοί άνθρωποι που ήθελαν την Ύψιστη Αρχή του κόσμου να έχει μορφή για να την λατρεύουν και να την εξυμνούν και αφετέρου οι λιγότεροι που ήθελαν να τη γνωρίσουν στον Εαυτό τους, απεριόριστη, ατελεύτητη, απερίγραπτη.

Στην Ινδία ακμάζει ο πολυθεϊσμός και όλοι σχεδόν οι ναοί έχουν (όπως οι δικές μας εκκλησίες έχουν εικονίσματα) απεικονίσεις, αγάλματα και παρόμοια, των θεοτήτων που λατρεύονται.

Στη νότια Ινδία (Tamil Nadu) υπάρχει ένας ναός όπου ο θεός Σίβα (Shiva=Śiva) λατρεύεται ως απεριόριστος χώρος. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Σίβα cid-ambara (= χώρος συνειδησίας). Λέγεται και ākāśalinga (ναός με το χαρακτηριστικό του φωτεινού χώρου).

Το αριστερό μέρος του ιερού (garbhagṛha) είναι μια σκοτεινή άδεια αίθουσα που είναι στολισμένη στην είσοδο μόνο με χρυσά φύλλα του δέντρου μπίλβα. Επίσης η είσοδος είναι καλυμμένη με κουρτίνα που αποτραβιέται μόνο σε ειδικές εορτές. Γι’ αυτό λέγεται ο θάλαμος αυτός cidambara – rahasyam (ο κρυφός/μυστικός χώρος συνειδησίας).

Ο συμβολισμός είναι ευνόητος. Στα κείμενα της Βεδικής Παράδοσης συχνά το Απόλυτο Μπράχμαν, η απερινόητη Πρωτουσία, Πρωταρχή και Πρωταιτία των πάντων, παρομοιάζεται με τον χώρο (ākāśa) που δεν έχει μορφή, περιορισμό και υλικότητα και υπάρχει για να δίνει ύπαρξη σε όλα τα όντα. Ο δε χώρος συχνά λέγεται “ουρανός” vyoman. Έτσι λέγεται:

“Οι ιερές ρήσεις (ṛcaḥ) υπάρχουν στον ατελεύτητο ύψιστο ουράνιο χώρο όπου βρίσκονται και οι φωτεινοί θεοί. Τι μπορεί να κάνει με τους γνωστούς ύμνους όποιος δεν γνωρίζει αυτήν την αλήθεια; Όσοι το γνωρίζουν πράγματι, αυτοί ζουν αιώνια” (RigVeda 1.164.39).

Άλλος ύμνος λέει: “Ύπαρξη και ανυπαρξία – και τα δύο ενυπάρχουν στον ύψιστο ουράνιο χώρο – η εκδήλωση της δημιουργίας στη μήτρα του Απεριόριστου” (10.5.7).

Και στις δυο στροφές υπονοείται το απεριόριστο Μπράχμαν στην ουσία (ή στον απεριόριστο χώρο) του οποίου εκδηλώνεται η δημιουργία.

Σε άλλο θάλαμο του ναού αυτού υπάρχει και το άγαλμα του Σίβα που, ως Κύριος του Χορού (naṭarāja) με τον μακάριο χορό του ānanda-tāṇḍava εκδηλώνει και ανακυκλώνει το σύμπαν.

Υπάρχει και ο paraṃbrahma (υπέρτατος Μπράχμαν) ναός, ή Oachira, στην Κέραλα (νοτιοανατολική Ινδία) που επίσης δεν έχει απεικονίσεις και είδωλα και είναι φυσικός κενός χώρος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *