Φιλ500: Ινδουισμός και Ισλάμ (2)

Φιλ500: Ινδουισμός και Ισλάμ (2)

- in Φιλοσοφία
0

Ασυμβίβαστες και μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε πως εκτός από λιγοστές λεπτομέρειες στο δόγμα και την τελετουργία, ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός διαφέρουν από τον Ινδουισμό σχεδόν με ίδιο τρόπο. Στα πλείστα σημεία τα 2 αυτά ονόματα μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν το «Ισλάμ»

1. Ύψιστος. Στον Ινδουισμό είναι μεν Ένας μα έχει πολλές μορφές, ονομασίες και λειτουργίες, κάθε μια ισότιμη με τις άλλες. Στο Ισλάμ είναι ο Αλλάχ, ένας που αποκλείει κάθε άλλη μορφή θεότητας.

2. Δημιουργία. Ο Ύψιστος με την ουσία του γίνεται το σύμπαν και όλα τα όντα σε κάθε κόσμο και επίπεδο. Στο Ισλάμ ο Αλλάχ δημιουργεί από το τίποτα το σύμπαν και όσα περιέχει.

3. Κόσμος. Πολλαπλό σύμπαν με τρία επίπεδα (αιτιακό ή πνευματικό, λεπτό, υλικό). Στο Ισλάμ είναι καθαρά γεωκεντρικός – για τον άνθρωπο.

4. Χρόνος. Ανα-κυκλικός επαναλαμβανόμενος. Στο Ισλάμ είναι γραμμικός με αρχή και τέλος.

5. Ψυχή. Οι ψυχές είναι απορροές ή σπίθες από τον Υπέρτατο κι εκδηλώνονται στα τρία επίπεδα (3). Στο Ισλάμ δημιουργούνται μαζί με το σώμα.

6. Σκοπός. Να εξαγνιστεί και να γνωρίσει τον Υπέρτατο ως Εαυτό του. Στο Ισλάμ να λατρεύει τον Κύριο και να υπακούει τις εντολές του.

7. Ζωή ενσωματωμένη. Ενσωματώνεται σε συνθήκες ανάλογα με τις πράξεις και την κατανόηση και μετενσωματώνεται. Γέννηση, θάνατος, ανάσταση – μια μοναδική ενσωμάτωση.

8. Τελικός στόχος. Ένωση με τον Υπέρτατο που είναι η Πηγή. Στο Ισλάμ απόλαυση στον Παράδεισο (ή τιμωρία στην κόλαση) αιώνια!

9. Αποκάλυψη. Ο φυσικός νόμος dharma διατυπωμένος από σοφούς στους Βέδες και σε άλλα ιερά κείμενα. Στο Ισλάμ, το Κοράνι αποκαλύφθηκε στον Προφήτη από τον αρχάγγελο Γαβριήλ.

10. Δρόμος ή τρόπος. Πρακτικές του Ντχάρμα στην ανθρώπινη ηθική. Στο Ισλάμ η Σαρία, οι εντολές του Θεού.

11. Πολιτικά. Δημοκρατία με έμφαση στα καθήκοντα, τα άτομα και ελεύθερη επιλογή. Θεοκρατία με περιορισμούς και καταπίεση.

12. Ελευθερίες. Στο πλαίσιο του Φυσικού Νόμου (9) απεριόριστη ελευθερία έκφρασης, μετακίνησης και συνεργασίας. Στο Ισλάμ περιορισμοί: πίστευε και μη ερεύνα· αποφυγή αλλοθρήσκων.

13. Άνθρωποι. Όλοι είναι εκδηλώσεις του Ενός Υψίστου, ίδιος εαυτός. Στο Ισλάμ χωρίζονται – πιστοί (ανώτεροι) και άπιστοι (κατώτεροι).

14. Κοινωνική δομή. Τέσσερεις γενικές τάξεις ανάλογα με τη λειτουργία (που όμως έχουν διαβρωθεί). Στο Ισλάμ είναι ιερωμένοι και λαϊκοί που χωρίζονται σε διαστρωματώσεις ανάλογα με την περιουσία.

15. Τελετουργία. Ελεύθερη λατρεία με ορισμένες αναγκαστικές τελετές. Στο Ισλάμ ομοιόμορφη αναγκαστική λατρεία – άσχετα αν πολλοί δεν την ακολουθούν.

16. Τελικό στάδιο. Ο οικοδεσπότης παροτρύνεται σε απόσπαση σε όλα τα στάδια της ζωής και τελικά απόσυρση από τα εγκόσμια. Στο Ισλάμ κυνήγι επιτυχίας και ευμάρειας.

17. Συνέπειες. Μετενσωμάτωση στον σανσάρα (=αέναη ανακύκλωση) ανάλογα με τον όλο τρόπο διαβίωσης. Αιώνια καλοπέραση στον Παράδεισο ή τιμωρία στην κόλαση.

18. Άλλες θρησκείες. Όλες οι θρησκείες έχουν κάποιες αλήθειες και είναι αξιοσέβαστες – ακόμα και λατρεία ειδώλων. Όλες είναι απατηλές, μόνο το Ισλάμ είναι αλήθεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *