Φιλ44: Μαθητές και άλλοι: επίπεδα οντότητας

Φιλ44: Μαθητές και άλλοι: επίπεδα οντότητας

- in Φιλοσοφία
0

1. Στα δύο πρώτα άρθρα της σειράς αυτής υπέδειξα πως οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι, ούτε όμοιοι, παρά την αδιαμφισβήτητη κοινή ανθρώπινη φύση τους. Διαχωρίζονται πρώτα εκ φύσεως σε δραστικούς/ενεργητικούς τύπους, σε συναισθηματικούς ή λατρευτικούς και γνωστικούς ή διανοητικούς. Τα παραδείγματα γύρω μας αφθονούν.

Μετά υπάρχει μια αόρατη διαίρεση. Ο μεγάλος οργανισμός της Ανθρωπότητας αποτελείται από τρία σώματα ή επίπεδα οντότητας και νοημοσύνης που τα ονόμασα «κύκλους».

Ο Eξωτερικός Κύκλος της ακατανοησίας, βαρβαρότητας και σύγχυσης είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμούς και περιορισμούς, όπου οι άνθρωποι διακατέχονται από άγνοια, αλαζονεία και απληστία (και άλλες εκδηλώσεις ενός ακατέργαστου εγωισμού). Εδώ ανήκουν οι μεγάλες μάζες των δισεκατομμυρίων των διάφορων λαών.

Ανάμεσά τους κυκλοφορούν, χωρίς να διαφέρουν, παρά μόνο ανεπαίσθητα σε συμπεριφορά, οι πολύ λιγοστοί άνθρωποι του Μέσου Κύκλου που προσπαθούν πρακτικά με μελέτη και πειθαρχημένη εργασία να ανέλθουν σε οντότητα, νοημοσύνη και επίπεδο συνείδησης.

Υπάρχει και ο Εσώτερος Κύκλος με ελάχιστους ανθρώπους που διαφέρουν από εμάς του Εξωτερικού Κύκλου όπως περίπου ένας άνθρωπος από έναν πίθηκο. Αυτοί χαρακτηρίζονται, αν και δεν τους γνωρίζουμε ως τέτοιους ακόμα κι αν τύχει να είναι συνάδελφοι στο επάγγελμα ή και συνεργάτες, από καλοσύνη και σοφία. Αυτοί ανανεώνονται από ανθρώπους του Μέσου Κύκλου και, χωρίς ποτέ να διεκδικούν εξουσία και φήμη, δίνουν τους παλμούς με τους οποίους αναπτύσσεται ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, η θρησκεία, η επιστήμη και η τέχνη.

Ο κάθε κύκλος υποδιαιρείται σε τρία επίπεδα επίσης.

2. Στην αμέσως προηγούμενη δημοσίευση υπέδειξα πως στα ΤΚΕ ο Ιησούς σαφώς διαχωρίζει τους οπαδούς του από τους όχλους και τους κοντινούς μαθητές (Ιάκωβο, Πέτρο, Ιωάννη κλπ.) από τον ευρύτερο κύκλο των οπαδών. Ας σημειωθεί πως στα Γνωστικά κείμενα οι μαθητές είναι περισσότεροι από 12 (τουλάχιστον 15-16) και συμπεριλαμβάνουν και γυναίκες (Μαρία, Ιωάννα, Σαλώμη, Σουζάνα). Στο Κατά Λουκά κεφ 10, ο Κύριος στέλνει 70 δικούς του ανά δύο να διδάξουν και να υποτάξουν δαίμονες. Αλλιώς μιλάει στους όχλους, αλλιώς στους οπαδούς  και αλλιώς στους μαθητές.

Μερικοί οπαδοί, αν όχι και μαθητές, ανήκαν στους ευκατάστατους Φαρισαίους, όπως ο Ιωσήφ ο Αριμαθείας που ήταν και Αρχιερέας.

Το Κατά Μάρκο διευκρινίζει πως αφού ο Ιησούς είπε την Παραβολή του Σπορέα στην παρουσία μεγάλου πλήθους, μετά, αφού έμειναν μόνο οι μαθητές, «οι περί αυτόν μαζί με τους Δώδεκα» (Μρ 4.10) τον ρώτησαν για το νόημα της παραβολής.

«Σε σας», είπε ο Ιησούς, «έχει δοθεί [η χάρη] να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αλλά σε κείνους που είναι έξω [από τον κύκλο σας] όλα λέγονται με παραβολές. Έτσι ενώ [είναι σαν να] βλέπουν δεν βλέπουν κι ενώ [είναι σαν να] ακούουν δεν ακούουν κι έτσι δεν θα μεταστραφούν [προς την αλήθεια] και θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους». Με μικρές παραλλαγές το επεισόδιο επαναλαμβάνεται στον Ματθαίο (13.10-14) και Λουκά (8.9-10).

Η παραβολή μιλάει ακριβώς για τα τρία επίπεδα του Εξωτερικού Κύκλου. Ο σπόρος πέφτει σε τρία μέρη: πλάι στον δρόμο, κι έρχονται πουλιά και τον τρώνε· σε πετρώδες έδαφος, όπου μόλις και βλασταίνει μα ξεραίνεται γρήγορα· και μέσα σε αγκάθια όπου φύτρωσε, μα τα αγκάθια έπνιξαν τα φυτά. Τέλος έπεσε και σε καλή, εύφορη γη και φύτρωσε και καρποφόρησε άφθονα.

3. Στο πρώτο επίπεδο και πιο χαμηλό του Εξωτερικού Κύκλου είναι οι εγκληματίες και τρελοί. Στο δεύτερο είναι οι όχλοι, οι μάζες που θεωρούνται «κανονικοί» άνθρωποι, με τη γενική αστάθεια, με φοβίες και ανασφάλειες, με όνειρα και φιλοδοξίες, με τους έρωτες, τις ζήλειες και τα μίση τους. Στο τρίτο είναι μερικοί από τους ίδιους μα αυτοί τώρα προβληματίζονται με τα παράξενα και τις αδικίες στον κόσμο και ψάχνουν για λύσεις ή απαντήσεις νιώθοντας πως υπάρχει μια άλλη διάσταση γνώσης κι εμπειρίας.

Τα δύο πρώτα επίπεδα αντιπροσωπεύονται στην παραβολή από τα τρία μέρη όπου ο σπόρος ή δεν πρόλαβε να πετάξει ρίζα ή ξεράθηκε μόλις βλάστησε ή καταπνίγηκε από αγκάθια. Είναι οι εγκληματίες και μουρλοί κάθε είδους που δεν ακούνε καν. Μετά είναι αυτοί που δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον αλλά μάλλον από περιέργεια οπότε σύντομα το ενδιαφέρον εξατμίζεται. Ακολουθούν οι πιο μορφωμένοι που καταλαβαίνουν εντελώς θεωρητικά μα έχουν πολλές δικές τους ιδέες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα: αυτά αναπτύσσονται συγχρόνως με τα λόγια της διδασκαλίας και κάποια ώρα τα καταπνίγουν.

Είναι τέλος και το τρίτο επίπεδο με τους ανθρώπους που έχουν γνήσιο ενδιαφέρον. Αυτοί ακολουθούν και εφαρμόζουν τη διδασκαλία, μετά περνούν στον Μέσο κύκλο και μένουν.

Είναι πολύ ενδιαφέρον πως ο Ιησούς ο ίδιος κάνει δύσκολη την πρόσβαση των κοινών ανθρώπων στη διδασκαλία του μιλώντας με παραβολές. Με αυτό συνδέεται και η ρήση του στον Ματθαίο 7.6 «Μη δίνετε το άγιο σε σκυλιά και μη ρίχνετε μαργαριτάρια σε χοίρους». Και στο Κατά Θωμά, λόγιο 62, τους πληροφορεί: «Λέω τα μυστήριά μου σε αυτούς που είναι άξιοι να τα δεχθούν».

Επομένως είναι μάλλον απίθανο να μιλούσε ο ίδιος σε συγκεντρώσεις χιλιάδων εδώ κι εκεί στην Παλαιστίνη. Αν μη τι άλλο, οι «χιλιάδες» είχαν τις δουλειές τους αλλά και οι Ρωμαίοι δεν θα επέτρεπαν τέτοιες πολυπληθείς συγκεντρώσεις εκτός κι αν τις ήλεγχαν.

4. Επαναλαμβάνω πως στα ΤΚΕ υπάρχουν τρία επίπεδα οντότητας και νοημοσύνης: του όχλου με τα δικά του τρία επίπεδα όπως στην παραβολή, μετά οι οπαδοί γενικά και τέλος οι 12 κοντινοί μαθητές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *