Φιλ491: Μαύρη Μαγεία σε κείμενα Tantra

Φιλ491: Μαύρη Μαγεία σε κείμενα Tantra

- in Φιλοσοφία
0

1. Πρώτα να διευκρινίσω πως η Μαύρη Μαγεία επικαλείται κατώτερες κακόβουλες θεότητες για εγωιστικούς, άνομους σκοπούς. Όποιος επιδίδεται σε αυτήν αποβλέπει στο να επιτύχει ευνοϊκά για τον ίδιο αποτελέσματα που όμως, συνήθως, βλάπτουν άλλους.

Τα κείμενα Tantra (τάν-τρα) αναφέρονται σε θεότητες ή πνεύματα που έχουν και καλόβουλη πλευρά και κακόβουλη. Η καλόβουλη δημιουργεί Λευκή Μαγεία με ειρηνικά, ευνοϊκά για όλους αποτελέσματα. Η κακόβουλη δημιουργεί Μαύρη Μαγεία. Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται χρόνος και προσπάθεια με διαλογισμό, προσευχή και απαγγελία ορισμένων κειμένων. Τέτοιες πρακτικές θα επιδράσουν σε κρυμμένες δυνάμεις που θα αφυπνιστούν και θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί πως η Μαύρη Μαγεία επιδρά μόνο σε αδύναμους ανθρώπους.

Λέγεται πως ο αναζητητής της Αλήθειας ή Αυτογνωσίας πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές, ακόμα και για καλά αποτελέσματα.

2. Τα διάφορα κείμενα Τάν-τρα έχουν επτά κύρια θέματα.

a) sṛṣṭi (srishti): δημιουργία ή προβολή του κόσμου.

b) pralaya: κατάλυση του υπαρκτού κόσμου.

c) arcana: λατρεία και εξύμνηση των θεοτήτων.

d) sādhana: ψυχολογικές (ή πνευματικές) ασκήσεις.

e) puraścaraṇa: μέθοδος τελετών και πρακτικών.

f) ṣaṭ (shat-) karma: 6 είδη τελετουργιών.

g) yoga-dhyāna: διαλογισμός.

3. Το έκτο θέμα, τα 6 είδη τελετουργίας (ή πρακτικής),

α) vaśikaraṇa ή ākarṣana = προσέλκυση και καθυπόταξη: τελετουργία που επιφέρει έλεγχο σε άλλο πρόσωπο ή το προσελκύει καθυποταγμένο, συνήθως για εγωιστικό σκοπό.

β) vidveṣana = πρόκληση σύγκρουσης μεταξύ εχθρών ή αντιπάλων, νίκη αντιπάλων ή ανταγωνιστών.

γ) mohana = πρόκληση αυταπάτης ή ψευδαίσθησης ώστε κάποιο πρόσωπο να γοητευθεί και να παραδοθεί.

δ) ucchātana = καταστροφή άλλων (ανταγωνιστών ή εχθρών) ίσως και της οικογένειας και της περιουσίας τους για να επικρατήσει ο δράστης (της τελετουργίας) ή να κερδίσει έναν αγώνα ή μια υπόθεση.

ε) stambhana = παγίωση, παράλυση έτσι που ο αντίπαλος/αντίζηλος/ανταγωνιστής να μη μπορέσει να κινηθεί και να προοδεύσει.

στ) marana = θανάτωση του αντίπαλου/αντίζηλου/ανταγωνιστή.

Αυτή η 6η τελετή είναι φρικιαστική κι επικίνδυνη και πρέπει να αποφεύγεται – εκτός αν πρόκειται για το καλό του κόσμου ή της κοινωνίας, σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *