23 March 2023

Παιδεία

Παιδεία

Παιδεία

1. Φίλη καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση μου διηγείται: Συνάδελφος καθηγητής αρρώστησε και δεν υπήρχε αναπληρωτής. Το μάθημά του σε μια τάξη έμεινε κενό. Ο Διευθυντής αποφάσισε να μοιράσει ...
Read more 2
Παιδεία

Παιδεία (Β’)

1. Στις συζητήσεις περί παιδείας απουσιάζουν τρία σημαντικά στοιχεία. Αναφέρονται οι τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα πολυποίκιλα θέματα (Γλώσσα, Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Αρχαιολογία, Γεωγραφία, Ιστορία, Οικονομικά κλπ κλπ), προγράμματα ...
Read more 0