Τ348: Τι είναι Vedānta(3)

Τ348: Τι είναι Vedānta(3)

- in Ταυτότητα
0

Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια!

19. Η εσωτερική ελευθερία, που είναι συγχρόνως φώτιση και σοφία με τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού ή της αληθινής φύσης, δεν αποκτιέται ή παράγεται από δικές μας προσπάθειες. Ό,τι αποκτούμε με προσπάθεια, είτε υλικά αγαθά (πλούτη, εξουσία, οικογένεια) είτε νοητικά (αυξημένες ικανότητες, πληροφόρηση), όλα θα χαθούν κάποια ώρα κι εξάπαντος με τον θάνατο. Ό,τι είναι προϊόν δράσης θα καταλυθεί. Την εσωτερική ελευθερία, φώτιση κ.λπ. την ανακτούμε μέσω αποκάλυψης καθώς με την εργασία μας διαλύονται τα επικαλύμματα (=υπερεπιβολές adhyāropa) της άγνοιας και λησμονιάς. Μόνο ό,τι έχουμε κι ανακτούμε μένει! Η άγνοια πρέπει να εκλείψει!

20. H οδός του Βεδάν-τα δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι, άλλα φιλοσοφικά συστήματα. Μα η φιλοσοφία Βεδάν-τα παρέχει την πιο ολοκληρωμένη διδασκαλία και πρακτική μέθοδο – αποκλείοντας όμως τον φανατισμό. Παρέχει και διάγνωση των δυσχερειών και τη θεραπεία τους. Από την άλλη, ο αναζητητής δεν πρέπει να ακολουθεί δυο διαφορετικά συστήματα ταυτόχρονα, όπως δεν μπορούμε να είμαστε σε δυο βάρκες συγχρόνως.

21. Τώρα, όποιο φιλοσοφικό σύστημα διδάσκει και παρέχει πρακτικές που βοηθούν στη συνειδητοποίηση «Εγώ είμαι Μπράχμαν, το απόλυτο ή απεριόριστο, ή Παραμάτμαν, ο ύψιστος και απερινόητος Εαυτός, έσχατος θεατής», μπορεί να θεωρηθεί Βεδάν-τα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ο δάσκαλος που θα ερμηνεύει τα (θεωρητικά) κείμενα και θα δίνει την καθοδήγηση για την πρακτική προσωπική εργασία. Χρειάζονται και οι συμμαθητές.

22. Ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος του επιπέδου του ενός σοφού που έχει συνειδητοποιήσει τον απόλυτο Εαυτό, όπως ο πρώτος Shankarāchārya. Υπάρχουν καλοί δάσκαλοι χαμηλότερου επιπέδου. Εφόσον κατέχει τη θεωρητική γνώση της φιλοσοφίας Βεδάν-τα κι εργάζεται για την καθυπόταξη της εγωπάθειας και των προσωπικών επιθυμιών, έχοντας ήδη περάσει τα πρώτα στάδια, μπορεί να διδάξει τους ειλικρινείς αναζητητές. Ο αναζητητής θα διδαχτεί και θα μάθει εφόσον εκδηλώνει υποταγή (praṇipāta), ερωτήσεις (paripraśna) και υπηρεσία στον δάσκαλο (sevā – π.χ. Bhagavad Gītā 4.34).

23. Δεν απαιτείται πίστη σε κάποια θεότητα και λατρεία της (π.χ. του χριστιανικού Θεού, Χριστού και Αγίας Τριάδας ή κάποιας Μητέρας Θεάς κ.λπ.). Κάθε αναζητητής μπορεί, αν νιώθει την ανάγκη, να λατρεύει όποια θεότητα του αρέσει, έστω και ειδωλολατρικά ή ανιμιστικά. Το Βεδάν-τα παρέχει πρακτικές και για λατρευτικούς τύπους. Μα η θρησκεία από μόνη της, με πίστη, λατρεία και αφοσίωση, δεν οδηγεί στην υπέρτατη ελευθερία/λύτρωση.

24. Η Αυτοσυνειδησία (φώτιση, λύτρωση κ.λπ.) είναι μια πολύ εκλεπτυσμένη γνώση και τόσο απλή που μοιάζει με αγνωσία, κενό ή σκοτάδι. Εντούτοις, εδώ, σε αυτήν τη φαινομενική αγνωσία βρίσκεται η γνώση για τα πάντα και από εδώ εκπηγάζουν όλες οι εμπνεύσεις για μεγάλα έργα. Αλλά δεν σημαίνει πως, με αλαζονεία, υιοθετούμε σοφιστικέ, εξεζητημένο τρόπο ζωής. Ασκούμε ταπεινότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *