Φιλ338: Ανθρώπινες δυνάμεις και σίντχι

Φιλ338: Ανθρώπινες δυνάμεις και σίντχι

- in Φιλοσοφία
0

1. Σε μια σειρά πολλών άρθρων τελευταία εξέτασα ορισμένες ικανότητες που έχουν οι άνθρωποι μα δεν τις εκδηλώνουν μεθοδικά ή σε όλη την έκτασή τους. Συχνότατα μάλιστα δεν φαίνονται να ξέρουν καν πως έχουν τέτοιες δυνάμεις.

Και όμως λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μια ή άλλη και ορισμένοι έχουν δυο και περισσότερες. Σε αρχαίους μύθους και θρύλους παρουσιάζονται μεγάλες φυσιογνωμίες, όπως ο Μωυσής, που κάνουν πράξεις οι οποίες σε μας φαίνονται υπερφυσικά θαύματα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις ιδιότητες αυτές ανεπτυγμένες σε μεγάλο βαθμό, μα, όπως φαίνεται, για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Υπάρχει ένας μύθος από τη Βεδική Παράδοση της αρχαίας Ινδίας. Στην απαρχή της δημιουργίας οι θεοί πρόσεξαν πως ο Πατέρας των πλασμάτων έδωσε μια δέσμη δυνάμεων στον άνθρωπο που αν αναπτύσσονταν πλήρως θα ήταν ανώτερες από τις δικές τους. Έτσι σκέφθηκαν καθώς έφτιαχναν την υλική μορφή του ανθρώπου πώς να κρύψουν αυτή τη δέσμη και την πηγή της, ώστε ο άνθρωπος να μη μπορεί εύκολα να τη βρει και να την αναπτύξει. Ένας λοιπόν πρότεινε να την κρύψουν στο ένα μέρος που ο άνθρωπος δεν θα σκεφτόταν εύκολα να ψάξει – στον ενσαρκωμένο εαυτό του.

2. Όντως λίγοι άνθρωποι σκέφτονται να κοιτάξουν μέσα τους, στον νου και τη δομή του και ακόμα πιο λίγοι βρίσκουν εκείνη τη δέσμη δυνάμεων και την πηγή της που είναι η Χάρη του Πατέρα των πλασμάτων.

Πολλοί, είναι αλήθεια, επιθυμούν να έχουν δυνάμεις «υπερφυσικές», όπως φαίνονται: να ελέγχουν τις ενέργειες και τα υλικά του κόσμου και να μεταβάλλουν τις μορφές γύρω τους σε ό,τι επιθυμούν· να μαντεύουν τα μελλούμενα· να διαβάζουν τις σκέψεις των άλλων· να μπορούν να θεραπεύουν· να σκέφτονται κάτι και αυτό να υλοποιείται· να πετούν σαν πουλιά· να μη γεράσουν και να ζήσουν πολλά έτη· κ.λπ.

Στην πειθαρχία του Γιόγκα λέγεται πως όταν κάποιος προχωρήσει στην πρακτική μελέτη, μπορεί κάποια ώρα να παρουσιαστούν τέτοιες δυνάμεις: αυτές λέγονται σίντχι – siddhi.

Συγχρόνως όμως υπάρχει και μια προτροπή στον οπαδό (και στον δάσκαλο, εννοείται) να μην επιδοθεί στην ανάπτυξη αυτών των σίντχι. Στο 3ο κεφάλαιο, οδηγία 37, στο Yogasūtra του Patañjali, δηλαδή την πρώτη αυθεντία, λέγεται: Στην έγερσή τους αυτές οι σίντχι γίνονται εμπόδια στην υπέρτατη κατάσταση ενότητας (sam-ādhi) με τη Χάρη του Πατέρα.

3. Ο Μωυσής, αν θυμάστε, δεν ζήτησε ούτε καλλιέργησε εκείνες τις δυνάμεις με τις οποίες αντιμετώπισε τον Φαραώ. Στην αρχή μάλιστα δεν ήθελε να είναι το επιλεγμένο σύνεργο του Θεού.

Είχε τις δυνάμεις (να μετατρέπει τη βακτηρία του σε φίδι, να χωρίζει τα ύδατα, να καλεί μάννα από τον ουρανό και νερό από το βράχο) μα ποτέ δεν τις χρησιμοποίησε για προσωπικούς σκοπούς. Αυτές πάντα ενεργοποιούνταν με τη Χάρη του Θεού όταν υπήρχε ανάγκη.

Μα οι κοινοί άνθρωποι αγνοούν τις συμβουλές των σοφών δασκάλων. Θέλουν να έχουν αυτές τις δυνάμεις για να τις χρησιμοποιήσουν για προσωπικές επιδιώξεις πλούτου, εξουσίας, απόλαυσης.

Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουν προτεραιότητα για τους ανθρώπους, όχι η επιθυμία να φθάσουν τη Μεγάλη Χάρη και να γίνουν σύνεργά της για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των άλλων, της κοινωνίας, του έθνους.

Και ο Ιησούς συμβούλευε να αναζητήσουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού (ή των Ουρανών) και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε θα προστεθεί μετά σε μας.

Οι άνθρωποι ξεχνούν ή παραγνωρίζουν αυτές τις συμβουλές και προσπαθούν με πάθος να αποκτήσουν τις δυνάμεις. Έτσι εγέρθηκαν πολλές ελκυστικές διδασκαλίες και μέθοδοι και μαγείες για την ανάπτυξη και χρήση αυτών των δυνάμεων σίντχι. Και όλες τελικά κοστίζουν ακριβά σε όσους τις ακολουθούν.

4. Ο μαθητής της εσωτερικής/ψυχολογικής Φιλοσοφίας δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για την απόκτηση αυτών των δυνάμεων. Συνήθως τέτοιες δυνάμεις παρουσιάζονται υπανάπτυκτες, με μικρή μόνο ενέργεια, σε διάφορους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν την προέλευση και λειτουργία τους. Λίγοι τις χρησιμοποιούν συνετά. Οι πολλοί θέλουν προσωπικά οφέλη.

Συχνά κάποια ώρα στην εργασία της πειθαρχημένης ανάπτυξης μια ή άλλη δύναμη μπορεί να εκδηλωθεί σε βαθμό πολύ πιο έντονο από ό,τι στην κοινή καθημερινότητα. Μα ο μαθητής θα πρέπει να μένει εστιασμένος στη Χάρη του Πατέρα και να μην στραφεί στην ανάπτυξη και χρήση της όποιας δύναμης. Αν παρασυρθεί, όπως συμβαίνει κάποτε, μπορεί να επιτύχει και να γίνει κάτοχος μεγάλης δύναμης. Μα θα μείνει προσκολλημένος σε αυτό το επίπεδο και αργότερα θα υποφέρει πολύ καθώς θα πρέπει να σπάσει την προσκόλλησή του σε αυτή την όποια δύναμη σίντχι.

Πολλοί επίσης υποκρίνονται πως κατέχουν τέτοιες δυνάμεις και χρησιμοποιούν απατηλά μέσα για να πείσουν άλλους. Και αυτοί θα υποφέρουν.

Ο ειλικρινής μαθητής/οπαδός δεν ενδιαφέρεται.

Εμείς εδώ τις κοιτάξαμε μόνο έτσι όπως παρουσιάζονται στην κοινή κατάσταση των ανθρώπων για να καταλάβουμε καλύτερα τη θέση μας στη δημιουργία και την αλληλεπίδρασή μας με τις ουσίες κι ενέργειες στο φυσικό περιβάλλον μας έτσι που να βελτιώσουμε, αν και όπου χρειάζεται, αυτή τη σχέση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *