Φιλ269: Το Δέντρο των Ψυχών

Φιλ269: Το Δέντρο των Ψυχών

- in Φιλοσοφία
0

1. Στο προηγούμενο 268. Φιλοσοφία: Το Συμπαντικό Δέντρο ανέφερα το Δέντρο των Ψυχών που είναι μια προέκταση του Δέντρου της Ζωής στην Εδέμ όπως το παρουσιάζουν τα απόκρυφα κείμενα του Ιουδαϊκού εσωτερισμού.

Οι αγέννητες ψυχές φυλάσσονται στο θησαυροφυλάκιό τους που λέγεται κι Αίθουσα της Δημιουργίας καθώς πέφτουν ως άνθη από το Δέντρο των Ψυχών. Αυτό το θησαυροφυλάκιο βρίσκεται στον ύψιστο Ουρανό μαζί με άλλα, όπως των Ευλογιών, των Βροχών, της Δρόσου με την οποία ο Παντοδύναμος θα αναστήσει τους νεκρούς.

Υπάρχουν ψυχές που τρεμοσβήνουν σαν φλόγα κεριού, άλλες φέγγουν σαν πυρσοί κι άλλες λάμπουν σαν τον ήλιο.

Όταν συμπληρωθεί η περίοδος μιας ζωής στον κόσμο, ο Άγγελος του Θανάτου βγάζει το σάρκινο ένδυμα της ψυχής, της ξαναδίνει την ιερή λάμψη που είχε και την επιστρέφει στο Guf, το θησαυροφυλάκιο των ψυχών κοντά στον Θρόνο της Δόξας.2. Αυτό υπονοεί πως μερικές ψυχές επανενσωματώνονται καθώς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ βάζει το χέρι του μέσα στο θησαυροφυλάκιο και πιάνει στην τύχη μια ψυχή για ενσωμάτωση στον κόσμο.

Μια άλλη εκδοχή, όμως, λέει πως οι ψυχές των νεκρών επιστρέφουν στον ύψιστο Ουρανό Aravot, μα σε άλλο θησαυροφυλάκιο, όχι στο Guf. Αλλιώς το Guf δεν θα άδειαζε ποτέ και δεν θα επερχόταν η Συντέλεια του Κόσμου.

Αλλά, πάλι, μια εκδοχή λέει πως το Δέντρο της Ζωής παράγει ανθούς ψυχών σε απεριόριστο αριθμό. Μια άλλη εκδοχή λέει πως ο Παντοδύναμος δημιουργεί τις ψυχές από τον Θρόνο Του της Δόξας – και είναι περιορισμένες από τις πρώτες 6 μέρες της Δημιουργίας.

Μια τρίτη εκδοχή, όμως, λέει πως οι ψυχές εκπηγάζουν από τον Θεό ή τη Shekhinah που είναι η Φωτεινή Φύση του Παντοδύναμου, η Συμβία του! Λέγεται αλλού μάλιστα πως είναι η Shekhinah η Οικουμενική Ψυχή που ενσωματώνεται σε όλους τους ανθρώπους.

Υπάρχει ποικιλία απόψεων!3. Κάποτε θα αδειάσει το Guf και όλες οι ψυχές θα έχουν ενσωματωθεί. Τότε θα παρουσιαστεί και ο Μεσσίας με το τελευταίο κύμα των ενσωματωμένων, ο Υιός του Δαβίδ! Όχι προτού φύγουν από το Guf όλες οι ψυχές.

Έτσι πια ο κύκλος της ζωής των ανθρώπινων ψυχών έχει συμπληρωθεί και όλες έχουν επιστρέψει πίσω στον Ουρανό Aravot.

Μια όμως ενσωματωμένη ψυχή, η τελευταία που θα επιστρέψει, αυτή θα γεννήσει ένα βρέφος δίχως ψυχή. Αυτό θα είναι νεκρό, φυσικά.

Αυτό θα είναι και ο προάγγελος της Συντέλειας του Κόσμου, το Τέλος των Ημερών!

4. Η Kabbalah, το αποκρυφιστικό, μυστικιστικό σύστημα εσωτερικής φιλοσοφίας, δίνει μια κάπως διαφορετική διατύπωση.

Σε αυτό το σύστημα, κάθε ψυχή προέρχεται από τον Beriah, “Κόσμο της Δημιουργίας”, ή την Shekhinah, όπου κι επιστρέφει.

Αλλά υπάρχει και ο Adam Kadmon, ο Πρωτάνθρωπος που σαν τον Purusha του RigVeda (Βεδική Παράδοση) είναι ανδρόγυνος και μακρόκοσμος, ίσος με όλο το σύμπαν. Η λέξη Guf σημαίνει και “σώμα”. Αυτό είναι το σώμα του Αδάμ Κάδμονος.

Κάθε ψυχή, λοιπόν, είναι μέρος φωτεινό από το μακροκοσμικό σώμα του Αδάμ κι επιστρέφει σε εκείνον. Kabbalah, Princeton Univ. Press 1990; H. Schwartz Tree of Souls. Oxford, OUP (Βλ G.G. Scholem Origin of the 2004.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *