Φιλ534: Οικουμενικές αξίες

Φιλ534: Οικουμενικές αξίες

- in Φιλοσοφία
0

Σήμερα επιχειρώ να συνοψίσω μερικές οικουμενικές αξίες που απαντώνται σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες του κόσμου, σε όλες τις θρησκείες και παραδόσεις των λαών.

1. Πίστη σε μια υπέρτατη Δύναμη που είναι η έσχατη και πρώτη Αλήθεια ή Πραγματικότητα ή Πρωταιτία των πάντων ή ο Θεός στους θρήσκους. Αλλά και οι άθεοι καθώς και αγνωστικιστές πιστεύουν σε κάποια υπέρτατη Πρωταρχή έστω κι αν είναι Ύλη, το Τυχαίο ή Χάος.

2. Πίστη στις ιερές Γραφές ή παραδόσεις. Για τους άθρησκους και άθεους είναι η πίστη στις Επιστήμες και δυνάμεις της ανθρώπινης νοημοσύνης. Αυτές θα διαφέρουν, φυσικά, ανάλογα με την κουλτούρα ή το έθνος.

3. Η αποδοχή (έστω και λεκτικά μόνο) ως ύψιστη αξία της αλήθειας και δικαιοσύνης κι εντιμότητας.

4. Ομοίως, η αβλάβεια, ευγένεια και συμπόνια.

5. Ομοίως, η γενναιοδωρία και σεμνότητα.

6. Ομοίως, η σοφία που δείχνει την ορθή χρήση για όλες αυτές τις ιδιότητες ή αρετές (και πρόσθετες, όπως η γενναιότητα, τρυφερότητα κ.λπ.)

7. Ελευθερία μετακίνησης και συνάθροισης για φυσικό νόμιμο σκοπό.

8. Ελευθερία έκφρασης, πίστης και λατρείας.

9. Ελευθερία αναζήτησης γνώσης και βαθύτερης κατανόησης.

10. Η προσήλωση στην αλήθεια κι εντιμότητα, στην καλή συμπεριφορά και οικουμενικά αποδεκτή ηθική, που βοηθάει στην εκπλήρωση των καθηκόντων για το καλό όλων και για την ευημερία της κοινωνίας.

11. Οι πράξεις μας έχουν συνέπειες τις οποίες θα δρέψουμε είτε άμεσα, σε αυτήν την ενσωμάτωση είτε πολύ αργότερα, σε μελλοντική ενσωμάτωση.

12. Η ψυχή κάθε ανθρώπου (ή η ενουσία του) είναι αθάνατη. Ακόμα και σκληροπυρηνικοί υλιστές πιστεύουν πως τα στοιχεία που συνιστούν την ενσωμάτωσή τους επιστρέφουν στα συμπαντικά στοιχεία και δεν καταστρέφονται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *