Φιλ863: Εξάγνιση του ψυχισμού

Φιλ863: Εξάγνιση του ψυχισμού

- in Φιλοσοφία
0

(από το Κατανοώντας τα Μυστήρια Wen Tzu)

H σοφία δεν ασχολείται με την τακτοποίηση των άλλων αλλά με την εξάγνιση του δικού μας ψυχισμού. Γι’ αυτό οι αληθινοί σοφοί στρέφονται στον Εαυτό τους.

Αυτοί βέβαια που ακολουθούν την Οδό του Τάο καθοδηγούν άλλους, όταν αυτοί ζητήσουν καθοδήγηση, να χειρίζονται τα ζητήματα έτσι όπως και όταν αυτά παρουσιάζονται. Οι ίδιοι ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της καθημερινότητας στην επαφή τους με άλλους ανθρώπους και εναρμονίζονται με τα μεταβαλλόμενα γεγονότα.

Η Οδός μένει έτσι άδεια από πιέσεις και πράγματα, ομαλή και άνετη, καθαρή και γαλήνια. Υπάρχει ελαστικότητα, ενδοτικότητα μα και απλότητα και σταθερότητα. Αυτά είναι τα χοντρά γνωρίσματα.

Η κενότητα με την απουσία υλικών εγκόσμιων ασχολιών είναι το λεπτότερο χαρακτηριστικό της Οδού. Μα η άνεση και η ομαλότητα είναι η βάση της. Η καθαρότητα και η γαλήνη είναι ο καθρέφτης της. Η ελαστικότητα κι ενδοτικότητα είναι η λειτουργία της. Ανατροπές είναι κανονικότητα για την Οδό. Έτσι προσέξτε: η ελαστικότητα είναι συγχρόνως η σταθερότητά της ενώ η ενδοτικότητα είναι το σθένος της. Κορμός της Οδού είναι η αγνότητα και η απλότητα.

Αυτή είναι η Οδός του Τάο που δεν διδάσκεται. Όταν οι αληθινοί σοφοί βρεθούν σε υψηλές θέσεις μένουν με την Οδό και δεν λένε πολλά, μα η ωφέλειά τους εκτείνεται σε όλους έστω και αν οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Η σιωπηλή διδασκαλία είναι πολύ μεγάλη και διαπεραστική.

Η κενότητα είναι απουσία εσωτερικού φορτίου. Γι’ αυτό υπάρχει ομαλότητα και άνεση. Η κορύφωση της κενότητας γίνεται αισθητή όταν οι συνηθισμένες επιθυμίες δεν είναι φορτίο ή ενόχληση, όταν δεν υπάρχει αρέσκεια και απαρέσκεια. Γαλήνη κυριαρχεί όταν υπάρχει πραγματική ενότητα δίχως μεταβλητότητα. Αγνότητα σημαίνει πως δεν μπλέκεσαι με πράγματα, πρόσωπα και περιστατικά. Και όταν δεν θλίβεσαι και δεν χαίρεσαι, τότε έχεις την κορύφωση της αρετής.

Ο σοφός είναι άρτιος άνθρωπος με αυτονομία και αυτοκυριαρχία: έχει παρατήσει τον διανοουμενισμό όπως και κάθε είδους στολισμό. Στηρίζεται πλήρως στην Οδό αγνοώντας κάθε πονηριά κι επιτήδευση. Η αυτοκυριαρχία του στηρίζεται στο αίσθημα Δικαιοσύνης που αγκαλιάζει όλους τους άλλους. Εκδιώχνει επιδιώξεις και περιορίζει τ’ αποκτήματα στα απαραίτητα. Δεν παρασύρεται από πλανερές ιδέες.

Όταν δεν αφήνεις ποτέ την Πρωταρχή, τότε κάθε δράση επιτυγχάνει. Όταν το εξωτερικό ρυθμίζεται από το κέντρο, τίποτα δε μένει παραμελημένο. Αλλά πρέπει να κατέχεις το κέντρο αν είναι να ελέγχεις την περιφέρεια, το εξωτερικό. Όταν περιορίζεις επιδιώξεις και αποκτημένα στα απαραίτητα, τότε πώς να μην επιτύχεις;

Η Οδός του Τάο είναι ομαλή και όχι μακριά από εσένα. Όσοι την αναζητούν μακριά, πάνε μακριά μα μόνο για να ξαναγυρίσουν και να ξαναρχίσουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *