Φ870: Θρησκεία: πώς αγαπάς;

Φ870: Θρησκεία: πώς αγαπάς;

Ένας Ινδουιστής, ιερέας και δάσκαλος, δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα σύντομο άρθρο για τα προσφιλή του εδάφια στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Κάποιος, λέει, τον είχε ρωτήσει (Rami Sivan, 12/6/21). Γράφει λοιπόν:

«Το πιο προσφιλές μου εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη είναι από τον Μιχαία [ένας από τους νεότερους προφήτες, ανάμεσα στον Ιωνά και τον Ναούμ]:

«Ει αν αγγέλη σοι, άνθρωπε, τι καλόν; ή τι Κύριος εκζητεί παρά σου, αλλʼ ή του ποιείν κρίμα, και αγαπάν έλεον, και έτοιμον είναι του πορεύεσθαι μετά Κυρίου Θεού σου; (Ω άνθρωπε, δεν σου έχει εξαγγείλει τι είναι καλό και τι απαιτεί ο Κύριος από σένα; Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς το έλεος και να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι με τον Κύριο τον Θεό σου. 6.8.)»

Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί γνωρίζουν αυτό το εδάφιο; Ας μην επεκταθούμε στο πόσοι εφαρμόζουν αυτές τις οδηγίες στην καθημερινή ζωή τους!

Μετά ο Ινδός αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Το πιο προσφιλές εδάφιό του είναι από την 1η Επιστολή του Ιωάννη, 4.7-8:

«Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους˙ ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται, και γιγνώσκει [= έχει γεννηθεί και γνωρίζει] τον Θεόν˙ ο μη αγαπών ουκ έγνω [= δεν γνωρίζει] τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν.»

Είναι αρκετά γνωστή η ρήση ότι «ο Θεός είναι αγάπη», έστω κι αν δεν είναι γνωστό πως προέρχεται από αυτήν την Επιστολή.

Αλλά τι είναι το δίκαιο και τι η αγάπη;

Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε διαμάντια σοφίας που θα άλλαζαν τη συμπεριφορά μας αν τα εμπεδώναμε στη νοοτροπία μας. Και φυσικά θ’ άλλαζαν τον κόσμο σαν συνέπεια.

Οι εκκλησιαστικοί επαναλαμβάνουν (ανιαρά) αυτές τις ρήσεις, καθώς και οι δάσκαλοι, ίσως και μερικοί γονείς. Μα κανείς δεν ξέρει να εξηγήσει και να διδάξει πώς πορεύεσαι με τον Θεό ή στο μονοπάτι του Θεού και πώς κάνεις πράξεις δίκαιες. Και το πιο σημαντικό – πώς αγαπάμε αλλήλους (για να μην επεκταθούμε στο ν’ αγαπούμε και τους εχθρούς);

Τι είναι αγάπη και τι δικαιοσύνη;

Αν μας κατέχει το αίσθημα της αγάπης, ή της δικαιοσύνης, σίγουρα, τ’ άλλα θα εκδηλωθούν πολύ φυσικά και αυτόματα. Μα ο νους (η καρδιά) μας έχει πολύ περισσότερη κακία, ζήλεια, μοχθηρία, χαιρεκακία και παρόμοια, παρά αγάπη. Αν η αγάπη και η δικαιοσύνη είναι από τον Θεό, την Πρωτουσία και Πρωταρχή μας, τότε πρέπει να είναι μέσα μας εκ φύσεως, από τη γέννησή μας, και τ’ άλλα κακόβουλα στοιχειά πρέπει να τ’ αποκτήσαμε αργότερα.

Πώς όμως τα διώχνεις αυτά τα στοιχειά;

Δυστυχώς, ούτε οι Γραφές ούτε οι δάσκαλοι σου λένε πώς γίνεται…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *