Φιλ88: Νόμος του Εννιά (Α’)

Φιλ88: Νόμος του Εννιά (Α’)

- in Φιλοσοφία
0

1. Ο Νόμος του Εννιά είναι ο Νόμος της Ολοκλήρωσης.

Ο Νόμος του Τρία συμπληρώνει τον αιτιακό κόσμο με τις τρεις δυνάμεις που δημιουργούν όλα τα φαινόμενα και όλα τα πλάσματα και πράγματα στους μεταγενέστερους κόσμους. Ο Νόμος του Έξι δίνει τις διαστάσεις που συναποτελούν τον χωροχρόνο. Ο Νόμος του Εννιά εκφράζει όλο το σύμπαν με τους 9 κόσμους – τρεις στο αιτιακό, τρεις στο λεπτό και τρεις στο υλικό επίπεδο.

Το διάγραμμα 1 εκφράζει απλά την κατάσταση.

Από την αρχαιότητα ο αριθμός 9 συμβολίζει την τελειότητα και την ολοκλήρωση. Ο 9 είναι στο δεκαδικό σύστημα, ο τελευταίος αριθμός που περιέχει όλους τους προηγούμενους πριν το επίπεδο ή μέγεθος της δεκάδας.

Όπως το 4 είναι το τετράγωνο του 22 (=2×2=4), έτσι το 9 είναι το τετράγωνο του 32 (=3×3=9).

2. Στην Κίνα ο αριθμός συνδέεται με πρόοδο κι ευμάρεια και στην μυθολογία σχετίζεται με τον μεγάλο δράκο, με μαγεία και δύναμη.

Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε η Μεγάλη Εννεάδα, η μεγάλη presedjet της Ηλιούπολης (=aumi ‘πόλη των κολονών’), μια από τις αρχαιότερες και σπουδαιότερες ομάδες θεών. Πρώτος είναι ο Atum που αντιστοιχεί στον Ra, θεό Ήλιο, μετά ο Shu (αέρας και φως) και η Tefnet (το υγρό στοιχείο) που παράγουν τους Nut (ουρανό) και Geb  (=γη) και τελικά οι Osiris, Isis, Set και Nephthys.

Στον Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό βρίσκουμε 9 τάξεις ασωμάτων πνευμάτων:

Σεραφείμ (= καθαρίζουν με φωτιά), Χερουβείμ (=πλήθος γνώσης, φύλακες της Εδέμ), Θρόνοι, Κυριότητες,  Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Οι πρώτες δύο τάξεις πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού.

3. Στη Βεδική Παράδοση το σύμπαν έχει τρεις μεγάλους κόσμους: ουρανός, μεσοχώρος και γη. Κάθε κόσμος έχει τρία επίπεδα, όπου δεσπόζει ένας από τους τρεις γκούνα.

Η Σκανδιναβική μυθολογία επίσης διατήρησε την ιδέα των 9 κόσμων αλλά χωρίς λεπτομέρειες. Ομοίως στην Ιαπωνία.

Στον Ινδουισμό που είναι σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη της αρχαιότερης Βεδικής θρησκείας (άποψη κι αυτή της Βεδικής Παράδοσης) συναντάμε τις 9 μορφές της Θεάς Μητέρας που εορτάζονται στη μεγάλη πανήγυρη nava- rātri ‘εννιά νύχτες’ (daśa = δέκα, στο Νεπάλ).

Κάθε μορφή συμβολίζει μια άποψη της δημιουργίας. Ambā είναι η Μητέρα του σύμπαντος˙ mahāgaurī δίνει άφθονα σαν αγελάδα· bhuvaneśvarī είναι η πανίσχυρη Θεά του κόσμου˙ mahākālī (μαύρη) Κυρία του χρόνου˙ κλπ. Σε διαφορετικά μέρη χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές ονομασίες.

Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε τις 9 μούσες: Καλλιόπη (επική ποίηση), Κλειώ (ιστορία), Ευτέρπη (μουσική), Θάλεια (κωμωδία), Μελπομένη (τραγωδία), Τερψιχόρη (χορός), Ερατώ (ερωτική ποίηση), Πολύμνια (υμνωδία), Ουρανία (αστρολογία).

4. Το σχέδιο κίνησης 1428571… είναι ο δεκαδικός του κλάσματος 1/7 κι επαναλαμβάνει επ’ άπειρο 0,1428571… Αν προστεθούν οι 7 δεκαδικοί (ή πολλαπλασιαστούν επί 7) το αποτέλεσμα θα είναι 0,99999… Έτσι αυτός είναι ο Νόμος του 7 και της επανάληψης.

Ο Νόμος του Ένα είναι στο σύνολο Εννεάγραμμα, όπως λέγεται το όλο διάγραμμα. Ο Νόμος του Τρία  είναι προφανής (3,6,9). Στην πραγματικότητα οι Νόμοι όλοι εκφράζονται ποικιλοτρόπως.

Εδώ μπορούμε να αναπαραστήσουμε και τη διαδικασία της πέψης ή τη Οκτάβα της Τροφής. Στο ΝΤΟ (9) είναι η εισερχόμενη τροφή. ΡΕ είναι ο χυλός στο στομάχι με τα ένζυμα της χώνευσης. ΜΙ είναι η μετατροπή σε αίμα. ΦΑ είναι η σάρκα, αλλά προηγείται η είσοδος του αέρα που καθαρίζει το αίμα στο 3 που είναι το διάκενο. Η σάρκα γίνεται λίπος στο ΣΟΛ. Εδώ ακολουθεί μια λεπτή διαδικασία που εμπλέκει ασβέστιο, φώσφορο και χόνδρο (6) και παράγεται το κόκαλο στο ΛΑ. Μετά, μέσα στο οστούν είναι το ΣΙ το μεδούλι και αυτό δίνει πάλι ΝΤΟ που είναι το σπέρμα (ή ωάριο) για μια νέα ενσωματωμένη ύπαρξη.

5. Εδώ αρχίζει μια νέα Οκτάβα, ένα νέο Εννεάγραμμα.

Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Αλλά εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση. Το γενετήσιο υγρό μπορεί να μετατραπεί σε λεπτή νοητική ουσία. Αυτό δεν είναι γνωστό στην ‘επιστήμη’ διότι αυτή η λεπτή ουσία δεν ανιχνεύεται από κανένα επιστημονικό σύνεργο.

Ανανεώνει ή ενδυναμώνει την ουσία του νου, ο οποίος όπως και το σώμα κουράζεται κι έχει απώλεια ουσίας ή ενέργειας. Ο ισχυρός νους οδηγεί ευκολότερα σε ανώτερα επίπεδα οντότητας και συνειδήσεως. Γι’ αυτό στην εσωτερική πειθαρχία η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να έχει μέτρο και συγκράτηση. Για ορισμένους τύπους είναι απαραίτητη η πλήρης αποχή.

Η κατεύθυνση που θα κινηθεί η νέα Οκτάβα, δηλαδή νοητική ουσία αφενός ή σεξουαλική δραστηριότητα και ίσως νέο πλάσμα αφετέρου, θα εξαρτηθεί από τις εντυπώσεις που προσλαμβάνει ο νους και τη διαχείριση τους. Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *