Κρίσιμες διαφωνίες για την πορεία ΑΕΠ

Κρίσιμες διαφωνίες για την πορεία ΑΕΠ

Μπάμπης Παπαδημητρίου

Αυτό που χρειάζεται για να βγούμε από το τρίτο μνημόνιο, ενισχυμένοι με μια μακροχρόνια συμφωνία για το χρέος, είναι η πίστη πως το «μέγεθος της πίτας» που προσδιορίζει όλα τα άλλα θα είναι επαρκές για να σηκώσει το κράτος τα μελλοντικά βάρη εξυπηρέτησης του ελαφρυμένου χρέους. Αν λοιπόν περιμένουμε να γίνει κάτι, κάτι που θα μας επιτρέψει να βγούμε οριστικά από τη δημοσιονομική κρίση ώστε να ασχοληθούμε επιτέλους με τη δομική και παραγωγική κρίση, αυτό θα είναι μια εξαιρετικά θετική πορεία του ΑΕΠ για μια πολύ μακρά περίοδο. Χρειαζόμαστε τη μακρά περίοδο γιατί σε αυτό τον ορίζοντα θα αναζητηθεί η διευθέτηση του χρέους. Χωρίς αυτό, το Δημόσιο δεν θα μπορέσει να πωλήσει στους επενδυτές τίτλους πολυετούς χρέους και η επιστροφή στις αγορές θα γίνει με υψηλό τίμημα, εξέλιξη που θα επιβαρύνει δραματικά την ανάκαμψη.

Οι συζητήσεις μεταξύ των μελών της τρόικας για το μέγεθος του ΑΕΠ υπήρξαν και είναι ήδη, τώρα που επαναλαμβάνονται, ιδιαιτέρως ζωηρές. Μεταξύ των τεχνοκρατών της Επιτροπής και εκείνων του Ταμείου υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Με τη σύνταξη του μνημονίου η Επιτροπή είχε υπολογίσει πως το 2017 θα σημειωθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%, ενώ είχε εξετάσει και άλλα σενάρια με ρυθμούς 2,7% και 4,1%. Η ρεαλιστική πρόβλεψη σήμερα είναι ότι το ΑΕΠ δεν ξεπέρασε πέρυσι το 1,3% (εκτίμηση ΙΟΒΕ) ή το 1,6% (εκτίμηση τρόικας). Η διαφορά είναι σημαντική. Παρόμοια διαφορά, ελαφρώς μικρότερη, εμφανίζεται και στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ. Ωστόσο, το επιτελείο της Ουάσιγκτον έσπευσε να διορθώσει τις προβλέψεις του, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το χάσμα μεταξύ των δύο οργανισμών.

Πλην όμως, για να υπάρξει συμφωνημένη λύση σε ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ελληνικού χρέους και να άρει το Ταμείο τον χαρακτηρισμό «μη βιώσιμο» που διατηρεί επί του ελληνικού χρέους, απαιτείται σύγκλιση για το μέγεθος του ΑΕΠ.

Χειρότερη όλων των άλλων εξελίξεων είναι ότι η ίδια η Επιτροπή, όπως προ ολίγων ημερών φάνηκε στην έκθεση συμμόρφωσης για την τρίτη αξιολόγηση, υποβαθμίζει τώρα τις προβλέψεις επί των οποίων στηρίχθηκε το τρίτο μνημόνιο, ακόμη και για το 2018 και την περίοδο μέχρι το 2021. Η διαφορά είναι σημαντική: αντί μέσου ετήσιου όρου αύξησης του ΑΕΠ στο 3,5% για την τετραετία 2018-2021, η ευρωπαϊκή τρόικα εκτιμά ένα 2,3% αποδεχόμενη σωρευμένη διαφορά 5 εκατοστιαίων μονάδων που ισοδυναμεί περίπου με 10 δισ. και δημιουργεί τρύπα στα κρατικά έσοδα μεγαλύτερη από 4 δισ. ευρώ. Αν κάποια από τις δύο πλευρές δεν δεχθεί πως «κάπου υπάρχει λάθος», τότε θα ισχύει το γνωστό ότι «κάπου την έχουμε πατήσει»… εμείς!

Πηγή: Καθημερινή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *