Τ347: Τι είναι Vedānta(2)

Τ347: Τι είναι Vedānta(2)

- in Ταυτότητα
0

Αυτοσυνειδησία, λύτρωση – δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ή αποκτηθεί από προσπάθειες και πρακτικές. Υπάρχει ήδη και είναι η φύση μας αλλά επικαλυμμένη από στρώματα λανθασμένων αντιλήψεων που οφείλονται σε άγνοια και λησμονιά.

11. Πρακτικές όπως κυρίως ο Διαλογισμός επιφέρουν samādhi, που είναι μια υπερβατική μα πολύ αληθινή κατάσταση ενότητας, κατάπαυσης κάθε κίνησης, απόλυτης σιγής, απλής συνειδησίας, αυτογνωσίας – ο τελικός σκοπός της πρακτικής φιλοσοφίας Bεδάν-τα. Λέγεται και φώτιση. Είναι απόλυτη αδιατύπωτη γνώση δίχως λόγια.

12. Κάθε άλλη και όλη η γνώση για τον υλικό κόσμο ή για μεταφυσικές, πνευματικές καταστάσεις κι ενέργειες διατυπώνεται με λόγια στον νου.

13. Κάθε διατυπωμένη γνώση, όπως στο §12, εγείρεται από τα ποικίλα μέσα γνώσης (αισθήσεις, νοητική διεργασία).

14. Η Αυτογνωσία είναι ειδική γνώση, δηλαδή όπως στο §11, και συχνά λέγεται να είναι μυστική εμπειρία, όπου γίνεται αδιατύπωτη εμπειρία «Εγώ είμαι το Παν, το Απόλυτο» ή «Μόνο το Απόλυτο Πνεύμα υπάρχει» ή κάτι παρόμοιο.

15. Μα για να γίνουν κατανοητές οι αρχές του Βεδάν-τα δεν χρειάζονται υπερβατικές ή μυστικές εμπειρίες. Μια αρχή λέει πως η αληθινή φύση μας είναι Οντότητα/Ύπαρξη αμετάβλητη (sat), Νοημοσύνη/Γνώση συνολική (cit =συνειδησία) και ατελεύτητη μακαριότητα (ānanda =ευτυχία). Είναι στην εμπειρία κάθε ανθρώπου η ευχαρίστηση, χαρά (=μακαριότητα ānanda), κάποια αντίληψη, γνώση και κατανόηση (=νοημοσύνη cit) και το αμετάβλητο, συνεχές αίσθημα «Εγώ είμαι, υπάρχω» (=οντότητα sat ).

16. Η επιθυμία είναι ο εχθρός του αναζητητή. Στον ψυχισμό μας, στην καθημερινή εμπειρία μας νιώθουμε να μας κεντρίζουν πολλές και ποικίλες επιθυμίες, για καλοπέραση, επιδίωξη του ευχάριστου ή γνώσεων και για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και πόνου. Μα η επιθυμία είναι συγχρόνως μια ενέργεια που μας ωθεί στην πνευματική αναζήτηση κι ανέλιξη και μας κρατά ακλόνητους σε αυτή την επιδίωξη. Η επιδίωξη εγκόσμιων υλιστικών απολαύσεων είναι μια στρέβλωση της θετικής επιθυμίας για Αυτοσυνειδησία.

17. Η λύτρωση (mokṣa) φώτιση, Αυτογνωσία/Αυτοσυνειδησία, συγχώνευση στην ενότητα του Μπράχμαν, ή όπως αλλιώς ονομάζεται, δεν είναι ακριβώς το τέλος ενός ταξιδιού, ένας προορισμός μιας πορείας. Είναι προορισμός, μα μόνο διότι ο αληθινός Εαυτός έχει φώτιση, λύτρωση, Αυτοσυνειδησία. Αυτή δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ή αποκτηθεί από προσπάθειες και πρακτικές. Υπάρχει ήδη και είναι η φύση μας αλλά επικαλυμμένη από στρώματα λανθασμένων αντιλήψεων που οφείλονται σε άγνοια και λησμονιά. Η δε άγνοια είναι μια θεληματική ενέργεια του νου και του εγωισμού.

18. Η λύτρωση, φώτιση κ.λπ. ανακτάται ή συνειδητοποιείται με τη γνώση και την ανάμνηση ή θύμηση, με τη βοήθεια ενός δασκάλου και συμμαθητών. Ο δάσκαλος δίνει οδηγίες, ο αναζητητής τις ακολουθεί και κάνει την εργασία που συνίσταται στην απομάκρυνση/διάλυση των στρωμάτων της άγνοιας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια του Εαυτού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *