Φιλ637: Απρόσωπη προσευχή

Φιλ637: Απρόσωπη προσευχή

- in Φιλοσοφία
0

Στον Χριστιανισμό υπάρχουν πολλοί ύμνοι και ψαλμοί ευχαριστίας προς τον Ύψιστο. Μα οι προσευχές (ακόμα και η Κυριακή Προσευχή) είναι αιτήματα, ζητούν κάτι από τον Κύριο (δοσ’ ημίν…. Άφες ημίν…).

Υπάρχει μια προσευχή στη Βεδική Παράδοση που δεν ζητάει τίποτα προσωπικά: εύχεται για το καλό των πάντων.

svasti prajābhyā paripālayantām nyāyena mārgeṇa mahim mahiśāḥ/

go brāhmaṇebhyaḥ śubham astu nityaṃ lokā samastāḥ sukhino bhavantu//

Ευλογία σε όλα τα πλάσματα! Είθε οι άρχοντες να προστατεύουν τον κόσμο με δικαιοσύνη! Είθε οι άνθρωποι του πνεύματος να έχουν πάντα ευεξία! Είθε οι κόσμοι όλοι να έχουν ευημερία!

sarveṣāṃ svastir bhavatu, sarveṣāṃ śantir bhavatu/

sarveṣāṃ pūrnaṃ bhavatu, sarveṣāṃ mangalṃ astu//

Όλοι ας είναι ευλογημένοι! Όλοι ας έχουν ειρήνη!

Όλοι ας έχουν πληρότητα! Όλοι ας έχουν ευμάρεια!

sarve bhavantu sukhinaḥ, sarve santu nirāmayāh/

sarve bhardrāṇi paśyantu, mā kaścid duḥkhabhāg bhavet//

Όλοι ας είναι ευτυχισμένοι, όλοι ας είναι δίχως ασθένεια!

Όλοι ας βλέπουν το καλό, κανείς ας μην εμπειράται πόνο!

kale varṣatu parjanyaḥ, pṛthivī sasyaśālinī/

deśoyaṃ kṣobharahito brāhmaṇā santu nirbhayā//

Στον κατάλληλο καιρό ας βρέξει ο θεός Παρτζάνια, η γη ας γεμίσει με σιτάρι!

Η χώρα αυτή ας μην έχει ταραχές και οι πνευματικοί ας είναι δίχως φόβο!

aputrāḥ putrinaḥ santu putrinah santu pautrinaḥ/

adhanāḥ sadhanāḥ santu jīvantu śaradaḥ śatam//

Οι άγονοι ας αποκτήσουν παιδιά και οι πατέρες ας γίνουν παππούδες!

Οι στερημένοι ας γίνουν ευκατάστατοι και όλοι ας ζήσουν εκατό χρόνια!

sarve tarantu durgāni sarvo bhadrāṇi paśyatu/

sarvakāmān avāpnotu sarvaḥ sarvatra nandatu//

Είθε όλοι να ξεπερνούν τα δύσκολα κι ο καθένας να βρει το αγαθό!

Ο καθένας ας πραγματώσει τις [καλές] επιθυμίες του και ας χαίρεται παντού!

durjanaḥ sajjano bhūyat sajjano śāntim āpnuyat/

sānto mucyeta bandhebhyo muktaś cānyān vimocayet//

Ο κακός ας γίνει καλός κι ο καλός ας αποκτήσει γαλήνη! Ο γαληνεμένος ας λυτρωθεί από τα δεσμά [της άγνοιας] κι ο λυτρωμένος ας λυτρώσει άλλους!

Oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Είθε η ειρήνη να απλωθεί σε μας, στο υλικό επίπεδο, στο νοητικό και στο πνευματικό, σε όλους τους ανθρώπους, στο σύμπαν όλο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *