Καύσιμα και κακοκεφαλιά

Καύσιμα και κακοκεφαλιά

1. Τα καύσιμα που διατίθενται στα πρατήρια είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια τόνοι το έτος. Αν πάρουμε μέσον όρο 25 λίτρα για κάθε γέμισμα οχήματος, στο έτος έχουμε περίπου 180 εκατομμύρια εκροές σε όλη τη χώρα.

Υπάρχουν επί πλέον τα γεμίσματα των πρατηρίων. Έτσι δημιουργούνται πάμπολλες εγγραφές εισροών / εκροών καθημερινά και κάθε εγγραφή έχει πολλά στοιχεία, όπως αντλία τάδε πρατηρίου, είδος καυσίμου, ημέρα και ώρα κλπ.

Μόνο με ένα άρτιο σύστημα πληροφορικής μπορούν αυτά τα πάμπολλα δεδομένα να αξιοποιηθούν.

Ήδη το 98% των πρατηρίων έχουν εφοδιαστεί με τέτοιο σύστημα.

Αλλά τα αρμόδια υπουργεία αδυνατούν να επεξεργαστούν επαρκώς αυτά όλα τα δεδομένα – με τη συνηθισμένη ανικανότητα που χαρακτηρίζει τις πλείστες δημόσιες υπηρεσίες.

2. Στα επτά χρόνια της κρίσης χάθηκαν έσοδα ύψους 1 ή 2 δισεκατομμύρια ευρώ!

Στα τελευταία είκοσι έτη εκτιμάται ότι το κράτος έχασε περίπου 25 δισεκατομμύρια από λαθραίες μετακινήσεις καυσίμων γενικά.

Το 2014 έγιναν 27.365 έλεγχοι που απέδωσαν 18 εκατομμύρια, δηλαδή 658 ευρώ ανά έλεγχο! Αυτές κι αν είναι εισπράξεις!

Στο πρώτο μισό του 2016 έγιναν 1.702 έλεγχοι που απέδωσαν 1,97 εκατομμύρια, δηλαδή 1.157 ευρώ ανά έλεγχο. Με άλλα λόγια ο έλεγχος σίγουρα κοστίζει περισσότερο από τα εισπραττόμενα!

Το 2014 ο Δ. Μάρδας, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015), είχε δημοσιεύσει για 2η έκδοση το πόνημά του Νοθεία και Λαθρεμπορία Καυσίμων για λογαριασμό διαφόρων οργανισμών. Εμπεριστατωμένη και λεπτομερής, η μελέτη περιγράφει την κατάσταση και δίνει προτάσεις για την εξομάλυνση των δυσκολιών.

Περιττό να πούμε πως η μελέτη αγνοήθηκε πλήρως και από τον ίδιο τον συγγραφέα-υπουργό!

3. Αλλά δεν είναι μόνο η πλήρης παραγνώριση της μελέτης του Δ. Μάρδα.

Είναι γνωστό πως υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που ασχολούνται με αυτό ακριβώς το αντικείμενο – τη διαχείριση καυσίμων. Αυτές παίρνουν τα δεδομένα εισροών / εκροών, τα αναλύουν με λογισμικά που ανέπτυξαν μετά από δεκαετίες πείρας κι εντοπίζουν τα πιθανά σημεία αποκλίσεων.

Δεν χρειάζονται τυφλοί γενικευμένοι (και πανάκριβοι)  έλεγχοι.

Χρειάζονται ακριβείς, στοχευμένοι έλεγχοι. Είναι γνωστό πάλι, από μελέτη του ΕΜΠ πως ένα στα δέκα πρατήρια κλέβουν ποικιλότροπα. Οπότε από τις 3.500 περιπτώσεις μόνο οι 350 χρειάζονται αιφνίδιο έλεγχο τακτικά και οι άλλες πολύ αραιά και σποραδικά.

4. Οι εξειδικευμένες εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες χώρες χάρη στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Μια εταιρεία που εδρεύει στη Βρετανία παρέχει την υπηρεσία της και σε χώρες μακρινές μέχρι την Αυστραλία.

Αλλά εμείς, ο εξυπνότερος λαός της υφηλίου, δεν χρειαζόμαστε ούτε μελέτες ούτε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ξένων. Εμείς κτίζαμε Παρθενώνες όταν οι κουτόξενοι ζούσαν σε σπηλιές. Το ότι σήμερα οι ξένοι βρίσκονται έτη φωτός μπροστά στην τεχνολογία και γνώση και διακυβέρνηση είναι μάλλον άσχετο.

Εμείς έχουμε τα γονίδια κι έτσι τα καταφέρνουμε όλα καλύτερα – ειδικά σε χρεοκοπίες, ατελείωτες διαπραγματεύσεις και απάτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like

Ε1354: Όπισθεν ολοταχώς

Δυστυχώς ο Μητσοτάκης, αντανακλώντας κι εκφράζοντας τα σάπια