680. Φιλοσοφία: Ο Βούδας στον Βουδισμό

680. Φιλοσοφία: Ο Βούδας στον Βουδισμό

- in Φιλοσοφία
0

1. Ο Βουδισμός παρουσιάζεται σε δυο πολύ πλατιές παραδόσεις: Theravāda ‘Παράδοση των Πρεσβύτερων’ και Mahāyana ‘Μεγάλο Όχημα’. Η πρώτη είναι πιο λατρευτική, περισσότερο θρησκευτική· η δεύτερη είναι πιο διανοητική, πιο φιλοσοφική. Μα και οι δυο αποδέχονται τις 4 αλήθειες.

Η ζωή είναι γεμάτη dukkha “ανικανοποίηση, πόνο, δυστυχία”.

Η ανικανοποίηση έχει αιτία της την taṇhā “επιθυμία, πόθος, πάθος”: οδηγεί σε επανενσάρκωση.

Η επιθυμία μπορεί να ελεγχθεί και να πάψει – nirvāna: “σβήσιμο επιθυμίας, ενσωμάτωσης, πόνου”.

Η διδασκαλία οδηγεί σε τελική λύτρωση moksha.

2. Ο Βούδας δίδαξε αυτήν την προσέγγιση στη ζωή κι έτσι ιδρύθηκε ο Βουδισμός. Αλλά υπήρξαν 28 διαφορετικές θείες ενσαρκώσεις του Βούδα, άλλοτε ως βραχμάνος και άλλοτε ως ευγενής, αριστοκράτης. Παραθέτω τον πίνακα των ενσωματώσεων και της 29ης που είναι μελλοντική.

Σε κάθε ενσωμάτωση σε αυτόν τον πίνακα είναι ή Ξατρίγιας ή Βραχμάνος. Αλλά στις λαϊκές ιστορίες που έχουν θέμα τους τη γέννηση και τα θαύματα του Βούδα (= jataka) είναι έμπορος, δηλαδή ανήκει στην τάξη των Vaishya, και κάνει φιλανθρωπίες. Ίσως και τα κενά στον πίνακα να αναφέρονται σε Έμπορο;

3. Υπάρχουν πολλοί βουδιστές, ινδουιστές και άλλοι που ισχυρίζονται πως αυτή η λίστα είναι δημιούργημα των ινδουιστών και δεν ανήκει στη διδασκαλία του Βούδα – Προσθέτουν μάλιστα και άλλες ιδέες.

Μετενσάρκωση σύμφωνα με το κάρμα.

Εξαφάνιση του εαυτού jīva και λύτρωση από τον κύκλο των ενσωματώσεων.

Λύτρωση, φώτιση – στο υπέρ-/μετα-/φυσικό.

Οι 4 ευγενείς αλήθειες (όπως στο τμήμα § 1).

Η παράδοση της Βουδιστικής απόσυρσης από τα εγκόσμια.

Αυτές όλες είναι ιδέες που επιβλήθηκαν από ινδουιστές και δεν ανήκουν στη γνήσια διδασκαλία του Gautama Shakya Muni, του τελευταίου Βούδα.

Αυτές είναι ακραίες αντιλήψεις, όμως. Διότι όλα τα αρχαία κείμενα που υποτίθεται μεταφέρουν τη διδασκαλία του Βούδα περιέχουν αυτές τις αντιλήψεις. Αν αυτά είναι παρεμβολές τότε τα συμφραζόμενα επίσης είναι.

Οπότε που σταματά η παρεμβολή;

4. Υπάρχει στην παράδοση Mahāyana το κείμενο Lalita Vistāra που δίνει και μια βιογραφία του Βούδα. Στο 3ο κεφάλαιο “Η αγνότητα της Δυναστείας” δίνεται μια εξήγηση γιατί οι ενσωματώσεις του Βούδα γίνονται στη μορφή Βραχμάνου ή αριστοκράτη πολεμιστή (kṣatriya).

“Ω μοναχοί, γιατί ο Bodhisattva (= Βούδας) φρόντισε [να έχει] επιφανή οικογένεια [δηλαδή βασιλική αυτήν τη φορά]; Οι ενσαρκωμένοι Βούδες δεν γεννιούνται σε κατώτερες τάξεις – όπως οικογένεια του παρία, του κατασκευαστή φλογέρας ή άμαξας ή απλού υπηρέτη. Γεννιούνται στις δυο τάξεις, σε οικογένεια βραχμάνων ή σε οικογένεια ξατρίγια. Όταν στον κόσμο κυριαρχεί η τάξη των βραχμάνων, τότε γεννιούνται σε οικογένεια βραχμάνων. Όταν στον κόσμο κυριαρχεί η τάξη ξατρίγια, τότε γεννιούνται σε οικογένεια ξατρίγια. Τελευταία κυριάρχησε η τάξη των ξατρίγια, ω μοναχοί. Επομένως, αναγνωρίζοντας την κατάσταση, ο Βούδας φρόντισε από τις 4 τάξεις να γεννηθεί στην ανώτερη άρχουσα τάξη.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Ψ209: Το ανθρώπινο παράδοξο

Οι άνθρωποι όλοι, άντρες και γυναίκες, αναζητούν ευτυχία,