Βουλιάζουμε και νομίζουμε πως παίρνουμε φόρα…

Βουλιάζουμε και νομίζουμε πως παίρνουμε φόρα…

του Κώστα Στούπα

1) Βουλιάζουμε και νομίζουμε πως παίρνουμε φόρα…

Στα δικαστήρια παραπέμπει ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ όσους αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους. Τα δικαστήρια με τη σειρά τους μοιράζουν αφειδώς καταδίκες.

Υποτίθεται πως όποιος ασφαλίζεται σε κάποιο ταμείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές με αντάλλαγμα όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις να εισπράξει σύνταξη και περίθαλψη ανάλογη με τις εισφορές που έχει καταβάλει και τις αποδόσεις που αυτές έχουν συσσωρεύσει, μείον το κόστος λειτουργίας του ασφαλιστικού οργανισμού.

Σήμερα, ούτε ο ΟΑΕΕ ούτε το ΙΚΑ μπορούν να εγγυηθούν συντάξεις στους νυν συνταξιούχους, πόσο μάλλον στους μελλοντικούς όταν τα δεδομένα θα έχουν επιβαρυνθεί περαιτέρω από τη δημογραφική γήρανση της χώρας.

Παρά το γεγονός πως ο ένας αντισυμβαλλόμενος έχει αποδειχτεί αφερέγγυος στο παρόν και είναι αδύνατον να αποδειχτεί φερέγγυος στο μέλλον, τα δικαστήρια καταδικάζουν όποιον αδυνατεί να καταβάλει εισφορές… Προφανώς και όποιον επιχειρήσει να φροντίσει μόνος του για το μέλλον.

Παρά το γεγονός πως το κράτος είναι αποδεδειγμένα αφερέγγυο απέναντι στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, η πολιτεία με αρωγό τη δικαιοσύνη αρνούνται στον κάθε πολίτη αυτής της χώρας που επιθυμεί και μπορεί να αποταμιεύσει ή να πληρώσει για ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα να το πράξει, απαλλάσσοντας τον από τις υπέρ «πίστεως» και «πατρίδος» εισφορές που πάνε στον «Καιάδα» των δημοσίων ταμείων της κομματοκρατίας και των πελατών της.

Τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν την επιτομή του τρόπου λειτουργίας του νεοελληνικού κράτους των κλεπτών και των απατεώνων. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί το πολιτικό σύστημα έχει επιλέξει να συντηρεί τους «κηφήνες» πελάτες τους σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, με όπλο την υποχρεωτική εφαρμογή των νόμων, με βάση την οποία διανέμουν κατά το δοκούν και το συμφέρον, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Το κράτος των κλεπτών επί δεκαετίες σίτιζε τους πελάτες του, π.χ. στην ΕΡΤ, και εκατοντάδες άλλα «ευαγή» ιδρύματα πάχυνσης «κηφήνων». Όταν υπό την πίεση της πραγματικότητας και τον κίνδυνο να το βγάλουν οι δανειστές από την «πρίζα» αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, το έπραξε καταβάλλοντας στο ακέραιο τις αποζημιώσεις, κάτι που δεν υποχρεούνται οι εταιρείες που πτωχεύουν…

Η ΕΡΤ χωρίς την επιδότηση των νοικοκυριών που έχουν λογαριασμό στη ΔΕΗ είναι μια πτωχευμένη επιχείρηση προ πολλού. Με τον τρόπο αυτό κάποιος του ιδιωτικού τομέα που είναι άνεργος τρεις μήνες ή τρία χρόνια και ενδεχομένως τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει στο ακέραιο κάποιον από τους εκατοντάδες υπαλλήλους της ΕΡΤ (και άλλων κηφηναραίων) που πληρώνονταν για χρόνια, χωρίς ανάλογο αντάλλαγμα εργασίας και μοναδικό προσόν του ήταν η συνεισφορά τους ως αφισοκολλητής ή πελάτης κάποιου, το ίδιο άχρηστου και τεμπέλη πολιτικού ή συνδικαλιστή…

Είναι φανερό πως το κράτος αυτό το έχουν σχεδιάσει και το διοικούν κλέφτες προς όφελος δικό τους και όσων τους στηρίζουν. Ο Διονύσης Σαββόπουλος το έχει εντοπίσει και αποδώσει με τον τρόπο που οι θεράποντες των καλών τεχνών μόνο μπορούν να προσεγγίζουν την πραγματικότητα: «Η χάρτα αυτού του κράτους κρύβει απάτη…».

Τόσο ο ΟΑΕΕ όσο και το ΙΚΑ, όπως και αρκετά άλλα ασφαλιστικά ταμεία είναι χρεοκοπημένοι οργανισμοί. Ο κρατικός προϋπολογισμός χρειάζεται να καταβάλει κάθε χρόνο κάτι λιγότερο από 20 δισ. ευρώ για να πληρώνονται οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τούτο σημαίνει πως ένα μεγάλος μέρος των συντάξεων το πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Μια κοινωνία δεν οφείλει να μην αφήνει κανένα χωρίς τα στοιχειώδη. Πόσο χαμηλά θα πρέπει να διολισθήσουμε μέχρι να ορίσουμε μια εθνική σύνταξη για όλους και από εκεί και πέρα να επιτρέψουμε στον καθένα να τη συμπληρώσει όπως αυτός νομίζει καλύτερα, με δική του ευθύνη και εποπτεία; Ο φόβος πως οι άνθρωποι είναι ανεύθυνοι μακροπρόθεσμα, είναι που τους κάνει πραγματικά ανεύθυνους. Εξάλλου το διοικούμενο από το κράτος ασφαλιστικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει…

Ενώ το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τις επενδύσεις και την δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανταπόδοση αυτών των εισφορών είναι μηδαμινή…

Καθώς ακούμε πολλά για ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων και την περιλάλητη ανάπτυξη με αυτό τον ΟΑΕΕ και αυτό το ΙΚΑ όχι επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν αλλά θα συνεχίσουν να φεύγουν και οι ελάχιστες που έχουν απομείνει.

Το πελατειακό κράτος μέσω και των ασφαλιστικών ταμείων συνεχίζει να κλέβει την κοινωνία προς όφελος των δικών τους παιδιών. Αυτό οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση και την επικράτηση του ολοκληρωτικού δόγματος ο σώσων εαυτόν σωθήτω…

2) Αφορμή του e-mail μου είναι το έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία

Έχω μια εμπορική επιχείρηση από το 1995, και αντίστοιχα 2 υπάλληλους οι οποίες είναι μαζί μου από τότε (αρχές και μέσα 1996 αντίστοιχα).

Δεν έφυγαν και δεν τις άφησα να φύγουν. Δεν με άλλαξαν και δεν τις άλλαξα.

Τόσο καλές ήταν και τόσο καλός ήμουν.

Πηγή: Capital.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like

Στο ίδιο έργο θεατές

Κωστής Φαφούτης Τον Ιανουάριο του 2007 στην τριτοβάθμια