Μεταναστευτικό…

Μεταναστευτικό…

Ενδιαφέρουσα σύνοψη των πολιτικών επιλογών που οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τον τελευταίο χρόνο.

Πηγή: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *