285. Ιστορικά: Γυναικεία ψήφος στις ΗΠΑ

285. Ιστορικά: Γυναικεία ψήφος στις ΗΠΑ

- in Ιστορικά
0

Όταν η 19η Τροποποίηση (Amendment) θεσμοθετήθηκε στις ΗΠΑ το 1920, οι περισσότερες Πολιτείες ήδη επέτρεπαν τη γυναικεία ψήφο.

Το πρώτο Σύνταγμα των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στη Συνταγματική Διάσκεψη το 1787 δεν ανέφερε τίποτε για το δικαίωμα των γυναικών να ψηφίζουν ή όχι. Την εποχή εκείνη κάθε Πολιτεία αποφάσιζε μόνη της ποιος είχε δικαίωμα ψήφου και ποιος όχι. Όταν το Σύνταγμα επικυρώθηκε, τουλάχιστον μια Πολιτεία δεχόταν και γυναίκες ως ψηφοφόρους.

Το Σύνταγμα της Πολιτείας New Jersey του 1776 έδινε δικαίωμα ψήφου σε “όλους τους κατοίκους αυτής της Αποικίας που είχαν ενηλικιωθεί, και που είχαν περιουσία τουλάχιστον 50 λιρών στερλίνων”. Ήταν ακόμα Αποικία διότι δεν είχε γίνει η Επανάσταση και ίσχυε το Βρετανικό νόμισμα. Αυτή όμως η διάταξη κάλυπτε και γυναίκες και Μαύρους! Οπότε, όλες οι ενήλικες γυναίκες στην Πολιτεία New Jersey που είχαν περιουσία 50 λιρών και άνω είχαν το δικαίωμα ψήφου.

Νέα νομοθετήματα στη New Jersey το 1790 και 1796, όταν πλέον η Πολιτεία ήταν ανεξάρτητη και μέλος των (ανεξάρτητων) ΗΠΑ, χρησιμοποιούν τις αντωνυμίες “αυτός/αυτή” όταν αναφέρονται σε θέματα ψηφοφορίας δείχνοντας έτσι πως οι γυναίκες ψήφιζαν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε Εθνικές Εκλογές. Αυτή η διάταξη ακυρώθηκε το 1807 και αντικαταστάθηκε από μια νέα διάταξη που όριζε πως μόνο ενήλικες Λευκοί (άντρες) θα μπορούσαν να ψηφίζουν. Οπισθοδρόμηση.

Μόνο μετά τον αιματηρό Εμφύλιο, άρχισαν οι Πολιτείες να επιτρέπουν και στις γυναίκες να ψηφίζουν.

Πρώτη ήταν η Πολιτεία Wyoming, που έδωσε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1869. Η περιοχή της Utah έδωσε την ψήφο στις γυναίκες το 1870.

Η Wyoming έγινε δεκτή επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1890 και το δικό της Σύνταγμα εξασφάλισε αυτό το δικαίωμα.

Το κίνημα για τη γυναικεία ψήφο (suffrage movement) εντατικοποιήθηκε τη δεκαετία 1890 και συνεχίστηκε στις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Το κίνημα είχε ξεκινήσει με την Seneca Falls Convention 1848 που προώθησε τα γυναικεία δικαιώματα κι έγινε ένα από τα βασικά ζητήματα στην ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης για τα Γυναικεία Δικαιώματα το 1850. Δυο άλλες Οργανώσεις ιδρύθηκαν στη συνέχεια με πολλή αντιζηλία ωσότου ενώθηκαν το 1890 στον Εθνικό Σύνδεσμο Αμερικής για τη Γυναικεία Ψήφο (National American Suffrage Association).

Στη φωτογραφία βλέπετε παρέλαση των φεμινιστριών στη Νέα Υόρκη το 1917 να ζητούν το δικαίωμα ψήφου για όλες τις ενήλικες γυναίκες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like

645. Φιλοσοφία: Αληθινό κέρδος

(από το Wen Tzu Κατανοώντας τα μυστήρια, 56-58)