Τ309: Ισότητα (4)

Τ309: Ισότητα (4)

- in Ταυτότητα
0

Υπάρχουν νόμοι σε όλες τις σοσιαλδημοκρατίες της πολιτισμένης Δύσης που απαγορεύουν σε όλους τους εργοδότες, σε όλους τους διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σε όλους που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, να αποκλείουν, να παρενοχλούν και να εκμεταλλεύονται άτομα λόγω χρώματός τους, καταγωγής, θρησκείας και άλλων προστατευμένων χαρακτηριστικών. Όπως –

να μη γίνει δεκτό ένα παιδί ως μαθητής λόγω ράτσας, ή

να αποτραπεί μια κοπέλα από τη μελέτη Ηλεκτρο-μηχανικής.

Τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πολύ ευπρόσδεκτες και γενικά ισχύουν. Αλλά, όπως είδαμε στο πρoηγούμενο 308. Ταυτότητα: Ισότητα (3), στην πράξη, υπάρχουν πολλά παραθυράκια διαφυγής και πολλές εξαιρέσεις.

Ακόμα και η ισότητα μπροστά στον Νόμο, την οποία επικαλούνται πολλοί που υποστηρίζουν την ισότητα, και που ισχύει σε όλες τις σοσιαλδημοκρατίες μας, έχει τα παράθυρά της.

Οι πολιτικάντηδες είναι μια πονηρή φάρα που παρά τις διαφορές και αντιπαλότητές τους, συμφωνούν στο να μην διώκονται δικαστικά (συχνά δε ούτε για κοινές ποινικές παραβάσεις). Έτσι έχουν θεσπίσει νόμους που να τους προστατεύουν – ιδίως βουλευτές και υπουργούς εν ενεργεία. Και όμως αυτοί είναι που διαπράττουν τις μεγαλύτερες παραβάσεις.

Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες ή προσεγγίσεις σχετικάμε την ισότητα.

Μερικοί κατατάσσουν το ταλέντο ή την ανώτερη ευφυϊα μαζί με τους πόρους και προτείνουν να υπάρχει αντίστοιχη αποζημίωση σε όσους υστερούν έχοντας λιγότερη νοημοσύνη – όπως υπάρχει εξειδικευμένη μέριμνα για αυτιστικά ή αλλιώς καθυστερημένα ή ανάπηρα εκ γενετής παιδιά. Διότι μόνο έτσι μπορεί να καλυφθεί τέτοια ανισότητα.

Αλλά γιατί πρέπει να καλυφθεί από την κυβέρνηση τέτοια ανισότητα;

Η νοημοσύνη είναι η βασική ιδιότητα που κάνει τον άνθρωπο διαφορετικό από όλα τα άλλα γνωστά μας πλασματα στον πλανήτη μας. Η όποια νοημοσύνη (σε οποιονδήποτε βαθμό) είναι αναπόσπαστη ιδιότητα. Το πετρέλαιο, το χρυσαφι ή όποιο άλλο πολύτιμο ορυκτό στο χωράφι σου μπορεί να αφαιρεθεί, να μετακινηθεί και να δοθεί σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη ή οργανισμό. Όχι όμως η νοημοσύνη (ή κάποιο ταλέντο).

Εδώ έχουμε ένα φυσικό όριο δοσμένο από τη Φύση.

Ομοίως η μητρότητα είναι όριο δοσμένο από τη Φύση.

Αν επέμβουμε σε αυτά τα όρια θα προκαλέσουμε βλάβη στους ανθρώπους που τα έχουν. Και μόνο αν προκαλέσουμε βλάβη, μπορούμε να επέμβουμε για να επιφέρουμε ισότητα, η οποία, φυσικά, ακυρώνεται από τη βλάβη.

Ναι, ας επιβάλλουμε ισότητα νομικά, εκπαιδευτικά και πρακτικά στην καθημερινή μας ζωή όπου γίνεται. Και πρέπει όλοι να φροντίζουμε όλους – ο ένας τον άλλο, όπου γίνεται.

Μα πρέπει να σεβαστούμε τα φυσικά όρια. Και αυτά πρέπει να είναι η αφετηρία για όλα τα άλλα προτεινόμενα μέτρα τα οποία δεν πρέπει να αγνοούν ή να διαταράσσουν τα φυσικά όρια! Απαιτήσεις διάφορες από διάφορα άτομα, νομοθεσίες ή πρακτικές, που αγνοούν π.χ. τη μητρότητα θα βλάψουν τις γυναίκες. Μόνο. Με την αναγνώριση και τον σεβασμό των φυσικών ορίων έχουμε δικαιοσύνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *