Πολιτική Οικονομία 247β: Ivan Ilyin και φασισμός Πούτιν (2)

Πολιτική Οικονομία 247β: Ivan Ilyin και φασισμός Πούτιν (2)

Ο Ιλίιν έγραψε πολλά βιβλία, τα περισσότερα στα ρωσικά. Οι πιο πολλοί μελετητές του ασχολούνται με και παίρνουν σύντομες ή μακροσκελείς διατυπώσεις από τα βιβλία του και τα περί Φασισμού πριν το 1940. Μα το οριστικό σύγγραμμά του περί Φασισμού με τον απλό τίτλο “Φασισμός” είναι πολύ σύντομο και του 1948. Το επισυνάπτω στο τέλος, στα ρωσικά για τους ρωσομαθείς!

Ο φασισμός, συμπεραίνει, απέτυχε και η Αριστερά κατέκλυσε την πολιτική και τα πανεπιστήμια˙ επιφέροντας, προσθέτω εγώ, σαρωτική σύγχυση και βαρβαρότητα και ο Ιλίιν αναλύει τα 6 μεγάλα σφάλματα των φασιστών.

1. Ο φασισμός, ιδίως του Χίτλερ [και του Στάλιν] δεν έπρεπε να στραφεί κατά της θρησκείας. [Για τον Στάλιν ήταν αναπόφευκτο, εκτός από τα χρόνια της γερμανικής εισβολής οπότε άνοιξε τις εκκλησίες!]. Ο Μουσολίνι και ο Φράνκο και, αργότερα, ο Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, το κατάλαβαν έγκαιρα και συμμάχησαν με τον Ρωμαιοκαθολικισμό των χωρών τους.

2. Δεν έπρεπε να δημιουργηθεί ολοκληρωτικό, δικτατορικό καθεστώς. Η δικτατορία έπρεπε να στραφεί μόνο κατά του μαρξισμού-κομμουνισμού και να επιτρέψει την παρουσία μη- αριστερών κομμάτων, θρησκειών κι ελευθερία σε πανεπιστήμια και τέχνες.

3. Ποτέ και πουθενά το μονοκομματικό μονοπώλιο της εξουσίας δεν μπορεί να πράξει κάτι πραγματικά καλό. Οι καλοί κι ευφυείς άνθρωποι θα φύγουν και μόνο οι χειρότεροι θα συνωστισθούν στο κόμμα και κρατικές–κομματικές υπηρεσίες. Διότι οι καλοί κι ευφυείς χρειάζονται ελευθερία για να εκδηλώσουν τις ιδιότητες τους ενώ οι χειρότεροι προσαρμόζονται σε όλες τις συνθήκες για να κάνουν καριέρα. Μα έτσι επέρχεται παραλογισμός και υποκρισία που βοηθούν τους ηλίθιους, τους απατεώνες και συμφεροντολόγους. Η τάση προς τον εκχυδαϊσμό και τη βαρβαρότητα διογκώνεται ραγδαία – με εγκληματίες, κερδοσκόπους, συκοφάντες και τρομοκράτες.

Οι Ρώσοι φασίστες δεν καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. [Ακούς, Πούτιν; ]

4. (Και αυτό ισχύει εξαιρετικά για τον Πούτιν) Ο φασισμός δεν πρέπει να ξεπέσει σε “πολιτική μεγαλομανία” , να περιφρονεί άλλες ράτσες ή εθνότητες και να προχωράει στην υποδούλωση κι εξόντωσή τους. Αξιοπρέπεια δεν σημαίνει υβριστική αλαζονεία. Ο πατριωτισμός δεν θέλει την καθυπόταξη του σύμπαντος: για να έχεις ελεύθερους τους πολίτες σου δεν χρειάζεται να κατακτάς τους γείτονές σου!

5. Υπάρχει μια βαθιά, σημαντική γραμμή μεταξύ σοσιαλισμού και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Ο σοσιαλισμός πάει ενάντια στην κοινωνία ενώ η απελευθέρωση και δικαιοσύνη δεν ανέχονται σοσιαλισμό ή κομμουνισμό.

6. Το χειρότερο λάθος των φασιστών ηγετών είναι ο “καισαρισμός” [η προσωπολατρία] που καταργεί τη μοναρχία αντικαθιστώντας την με περιφρόνηση για τον νόμο, τη δικαιοσύνη και τις ελευθερίες των πολιτών, επιβάλλοντας ανευθυνότητα, αθεϊσμό, δεσποτισμό, αυθαιρεσία. Ενέχει έπαρση και λαχτάρα για κολακεία και λατρεία και, βλέποντας τους πολίτες ως μάζα υποτακτικών, τρέφει τα πάθη τους, διχάζει και υποβαθμίζει την ηθική. Κυνηγά όχι το συμφέρον της Πολιτείας μα το προσωπικό συμφέρον του Καίσαρα!

Πόσο θα απογοητευόταν ο Ιλίιν αν ζούσε σήμερα να δει τη κατάντια του ρωσικού λαού υπό τον καισαρισμό και δεσποτισμό του Πούτιν!

О фашизме.

Фашизм есть явление сложное, многостороннее и, исторически говоря, далеко еще не изжитое. В нем есть здоровое и больное, старое и новое, государственно-охранительное и разрушительное. Поэтому в оценке его нужны спокойствие и справедливость. Но опасности его необходимо продумать до конца.

Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма – это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах: в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном. Так было в древнем Риме, так бывало в новой Европе, так будет и впредь.

Выступая против левого тоталитаризма, фашизм был, далее, прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ. Эти поиски могли быть удачны и неудачны: разрешать такие проблемы трудно, и первые попытки могли и не иметь успеха. Но встретить волну социалистического психоза –социальными и, следовательно, противо-социалистическими мерами – было необходимо. Эти меры назревали давно, и ждать больше не следовало.

Наконец, фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру.

Однако, наряду с этим фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избирать другое наименование. А если кто-нибудь назовет свое движение прежним именем (“фашизм” или “национал-социализм”), то это будет истолковано как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки прошлого. Эти пробелы и ошибки состояли в следующем:

1. Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религиям, исповеданиям и церквам вообще.

2. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы “идеального” строя.

3. Установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации.

4. Уход в крайности национализма и воинственного шовинизма (национальная “мания грандиоза”).

5. Смешение социальных реформ с социализмом и соскальзывание через тоталитаризм в огосударствление хозяйства.

6. Впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и деспотией.

Эти ошибки скомпрометировали фашизм, восстановили против него целые исповедания, партии, народы и государства, привели его к непосильной войне и погубили его. Его культурно-политическая миссия не удалась, и левая стихия разлилась с еще большей силой.

1. Фашизм не должен был занимать позиции, враждебной христианству и всякой религиозности вообще. Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит раскол в души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания и начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно. Муссолини скоро понял, что в католической стране государственная власть нуждается в честном конкордате с католической церковью. Гитлер, с его вульгарным безбожием, за которым скрывалось столь же вульгарное самообожествление, так и не понял до конца, что он идет по пути антихриста, предваряя большевиков.

2. фашизм мог и не создавать тоталитарного строя: он мог удовлетвориться авторитарной диктатурой, достаточно крепкой для того, чтобы а) искоренить большевизм и коммунизм и б) предоставить религии, печати, науке, искусству, хозяйству и некоммунистическим партиям свободу суждения и творчества в меру их политической лояльности.

3. Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом; ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру. Поэтому монопольная партия живет самообманом: начиная “качественный отбор”, она требует “партийного единомыслия”; делая его условием для политической правоспособности и дееспособности, она зовет людей к бессмыслию и лицемерию; тем самым она открывает настежь двери всевозможным болванам, лицемерам, Проходимцам и карьеристам; качественный уровень партии срывается, и к власти проходят симулянты, взяточники, хищники, спекулянты, террористы, льстецы и предатели. Вследствие этого все недостатки и ошибки политической партийности достигают в фашизме своего высшего выражения; партийная монополия хуже партийной конкуренции (закон, известный нам в торговле, в промышленности и во всем культурном строительстве).

Русские “фашисты” этого не поняли. Если им удастся водвориться в России (чего не дай Бог), то они скомпрометируют все государственные и здоровые идеи и провалятся с позором.

4. Фашизм совсем не должен был впадать в политическую “манию грандиозу”, презирать другие расы и национальности, приступать к их завоеванию и искоренению. Чувство собственного достоинства совсем не есть высокомерная гордыня; патриотизм совсем не зовет к завоеванию вселенной; освободить свой народ совсем не значит покорить или искоренить всех соседей. Поднять всех против своего народа, значит погубить его.

5. Грань между социализмом и социальными реформами имеет глубокое, принципиальное значение. Перешагнуть эту грань – значит погубить социальную реформу. Ибо надо всегда помнить, что социализм антисоциален, а социальная справедливость и социальное освобождение не терпят ни социализма, ни коммунизма.

6. Величайшей ошибкой фашизма было возрождение идолопоклоннического цезаризма. “Цезаризм” есть прямая противоположность монархизма. Цезаризм безбожен, безответственен, деспотичен; он презирает свободу, право, законность, правосудие и личные права людей; он демагогичен, террористичен, горделив; он жаждет лести, “славы” и поклонения, он видит в народе чернь и разжигает ее страсти; он аморален, воинствен и жесток. Он компрометирует начало авторитарности и единовластия, ибо правление его преследует цели не государственные, и не национальные, а личные.

Франко и Салазар поняли это и стараются избежать указанных ошибок. Они не называют своего режима “фашистским”. Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их.

И.А.Ильин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

255. Πολιτική Οικονομία: Δυσκολίες Δημοκρατίας

1. Ακολουθώντας τον δάσκαλό του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης,