Φιλ701: Νεωτερικός Χριστιανισμός

Φιλ701: Νεωτερικός Χριστιανισμός

- in Φιλοσοφία
0

Η διαφορά μεταξύ σύγχρονου Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού αφενός και Ισλάμ αφετέρου είναι τεράστια. Οι Ισλαμιστές δεν έχουν καταλάβει πως πολλές οδηγίες στο Κοράνι δεν θα έπρεπε να έχουν ισχύ σήμερα όσο αναγκαίες και αν ήταν τον 7ο και 8ο αιώνα. Σε αντίθεση, ακόμα και οι πιο ακραιφνείς Ιουδαίοι και Χριστιανοί έχουν αντιληφθεί πως πολλές οδηγίες στην Παλαιά Διαθήκη (ή Πεντάτευχο για τους Εβραίους), ιδίως στο Λευιτικό και το Δευτερονόμιο που ίσχυαν στην εποχή τους, δηλαδή από το 800 πκε ας πούμε, ως τον Μεσαίωνα, δεν μπορούν να ισχύουν στη Μοντέρνα Εποχή!

Οι Χριστιανοί αγνοούν πλήρως πια τις διδαχές της Παλαιάς Διαθήκης, εκτός φυσικά από τις Δέκα Εντολές (Έξοδος, Λευιτικό), τους Ψαλμούς και άλλα βιβλία που θεωρούνται ιστορικές μόνο μαρτυρίες. Ελάχιστοι Χριστιανοί πλέον πιστεύουν τις αφηγήσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Ο τρόπος ζωής των Χριστιανών καθορίζεται, για τους πιστούς, κυρίως απ’ την Καινή Διαθήκη και σε μεγάλο βαθμό από τις Επιστολές του Παύλου.

Τα πρώτα κεφάλαια του Λευιτικού, για παράδειγμα, περιγράφουν τα ζώα που οι πιστοί θα προσφέρουν για συγχώρεση αμαρτιών ή κάθαρση – ερίφια (4.24) και τρυγόνια ή περιστέρια ή αλεύρι (5.11) κλπ. Καθορίζονται ακάθαρτα ζώα κι ερπετά (ποντικός, σαύρα : 11.29) και η διαδικασία κάθαρσης για ανθρώπους που άγγιξαν αυτά, ζωντανά ή πεθαμένα! Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ακαθαρσία των γυναικών στην περίοδο τους και μετά την γέννα (12.2-6). Πολύ πιο σοβαρή είναι η απαγόρευση της κρεοφαγίας (17.13-14), την οποία, βέβαια, ελάχιστοι ακολουθούν όχι λόγω πίστης αλλά (πολλοί πλέον) λόγω υγείας! (Παραδόξως στην ύπαιθρο ακολουθούν ακόμα τις οδηγίες να αφήνουν καρπούς μετά τον θερισμό ή τον τρύγο των αμπελιών (19.9-10).)

Μα οι πιο σοβαρές απορρίψεις είναι αφενός λιθοβολισμός για διάφορες παραβάσεις (σεξ με ξένους ειδωλολάτρες, μοιχεία, κτηνοβασία κλπ.: 20.1-16) ή και ελαφρά επαγγέλματα όπως εγγαστρίμυθος ή είδος πρόβλεψης ή μαγείας (20.27) και αφετέρου η αγοραπωλησία δούλων (κυρίως 27.1-8).

Η απαγόρευση δανεισμού με τόκους (25:35-37) εγκαταλείφθηκε νωρίς με την Αναγέννηση και την εξάπλωση του εμπορίου και τραπεζών.

Ούτε οι πιο φανατικοί δεν θα υποστήριζαν σήμερα λιθοβολισμό, ακρωτηριασμούς, πολυγαμία ή δουλεία, την καταστροφή αλλόθρησκων και παρόμοια. Ούτε μπορούν στην Δύση να υπάρξουν πλέον θρησκευτικά δικαστήρια. Οι Εκκλησίες μπορούν να αφορίσουν, μα τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμιά επίδραση στην κοινωνική ζωή.

Οι Ισλαμιστές όμως έχουν προσκολληθεί στο Κοράνι τους και συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις βαρβαρότητες που εκεί διατυπώνονται ως θεϊκές (ή αλλαχ-ικές) εντολές – χωρίς να έχουν ακόμα κατανοήσει πως εκείνος που τις έδωσε (δήθεν από τον αρχάγγελο Γαβριήλ) ήταν ένας αμόρφωτος καμηλιέρης που παντρεύτηκε μια πλούσια χήρα με διπλάσια χρόνια!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *