Υπερδιόγκωση φοροδιαφυγής

Υπερδιόγκωση φοροδιαφυγής

Μπάμπης Παπαδημητρίου

Ο​​ταν ένας γέροντας μπορεί, όπως ισχυρίζεται, να «κρύβει» στο…κομοδίνο του ένα εκατομμύριο και τριακόσιες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, δεν χρειάζεται καμία άλλη μαρτυρία για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχει απλωθεί η μαύρη οικονομία.

Δεν εννοώ πως όσοι τράβηξαν μετρητά από τις τράπεζες το έκαναν επειδή δεν είχαν πληρώσει φόρο. Είναι προφανές ότι η αποθησαύριση σε μετρητά έγινε, κατά το 90%, στην περίοδο που οι «Βαρουφάκης και Σία» οδηγούσαν τη χώρα εκτός ευρώ. Η μερική δέσμευση των καταθέσεων, που έφερε ο έλεγχος των κεφαλαίων, ενέτεινε την προσφυγή σε μετρητά. Ακόμη και εκείνοι που δεν είχαν κανέναν λόγο να επισκέπτονται σε τακτά διαστήματα τα ΑΤΜ, το έκαναν ώστε να έχουν ένα στρώμα από μετρητά, με το οποίο μπορούν να πετυχαίνουν φθηνότερες αγορές και δοσοληψίες. Ηδη η ξαφνική και υπερβολική αύξηση των κρατικών επιβαρύνσεων σε όλες τις υπηρεσίες των επαγγελματιών ενίσχυσε την εμπεδωμένη αντίληψη εκούσιας ή συμπεφωνημένης φοροδιαφυγής. Ακόμη και η υποχρεωτική χρήση «πλαστικού χρήματος» για την κατοχύρωση της φοροέκπτωσης σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών λειτούργησε αμφίσημα. Μόλις φθάσεις το επίπεδο της ανώτατης έκπτωσης, δεν έχεις κανέναν λόγο να μην επιδιώξεις μια καλύτερη τιμή με μια «συμφωνία κυρίων».

Ενα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας κινείται, πλέον, στην άλλη πλευρά. Δεκάδες υπηρεσίες παρέχονται στην ασφάλεια των οικιών. Κομμωτική, φροντίδα του σώματος, κινησιοθεραπεία, γυμναστική, καθαριότητα, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και κάθε είδους επιδιορθώσεις προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει καμία καταγραφή της δοσοληψίας. Το ίδιο συμβαίνει και για μεγαλύτερες αμοιβές, όπως είναι οι νομικές και άλλου είδους συμβουλές, στις οποίες το «επίσημο» κόστος έχει πολλαπλασιαστεί με αποτέλεσμα να συμφωνείται η ανταμοιβή σε είδος ή σε μετρητά που αντιστοιχούν στο παλαιότερο ποσοστό επί της επιτυχούς έκβασης.

Ο βαρύτερος φόρος είναι εκείνος που επιβάλλεται στην εργασία, με τη μορφή των υποχρεωτικών κρατήσεων για φόρο, χαρτόσημα, εισφορές, κάλυψη υγείας και, κυρίως, συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η υπερμεγέθυνση της μερικής απασχόλησης αντιστοιχεί στην ορθολογική και ενσυνείδητη προσπάθεια να βελτιώσει το αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας και της ασταθούς επιχειρηματικότητας. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας ζουν υποχρεωτικώς στην παραοικονομία. Δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος και μόνη σχέση με το κράτος είναι η είσπραξη του εγγυημένου εισοδήματος ή των περιστασιακών επιδομάτων. Η σημερινή κυβέρνηση οδήγησε ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα στον παροξυσμό του.

Πηγή: Καθημερινή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Κλιματική κρίση; Ασ’ την γι’ αύριο

Κώστας Καλλίτσης Η ειδησεογραφία είναι πυκνή: Στις ΗΠΑ