Μοναδικός φύλακας της ζωής είναι η αγάπη, αλλά για να αγαπιέσαι πρέπει να αγαπάς.

Μοναδικός φύλακας της ζωής είναι η αγάπη, αλλά για να αγαπιέσαι πρέπει να αγαπάς.

Επιστολή του Μαρσίλιο Φιτσίνο* σε κάποιον που επιδιώκει εξουσία.

Επιθυμείς να ζήσεις σε ασφάλεια κι ελευθερία από φόβο; τότε φρόντισε ώστε οι άλλοι άνθρωποι να μη φοβούνται και να μη φθονούν πολύ εσένα. Οι εχθροί μας είναι τόσοι όσοι μας φοβούνται και μας φθονούν.(1)

Είναι δίκαιο ένας άνθρωπος να φοβάται πολλούς, αφού πολλοί φοβούνται εκείνον, καθώς επίσης να υπηρετεί πολλούς αφού πολλοί τον υπηρετούν. Όλοι οι υποτελείς υπηρετούν τον έναν Κύριο, και ο Κύριος υπηρετεί όλους.

Ο μοναδικός φύλακας της ζωής είναι η αγάπη, αλλά για να αγαπιέσαι πρέπει να αγαπάς.(2)

*Μαρσίλιο Φιτσίνο (1433-99) – Βιογραφικά στοιχεία

1. Marcobius: Saturnalia, II, cap. VII

2. Seneca: Epistolae IX, 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Ο Μ. Φιτσίνο προς το γένος του Άνθρωπου *

Επιστολή του Μαρσίλιο Φιτσίνο* Άνθρωπε, γιατί τόσον καιρό