Δημογραφικός κίνδυνος

Δημογραφικός κίνδυνος

Αν οι κυβερνώντες και άλλοι παράγοντες δεν αφυπνισθούν και δεν προωθήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, η χώρα θα γίνει ένα απέραντο γηροκομείο ανημποριάς και δυστυχίας.

Το ένδοξο έτος 2015 της Πρώτης Φοράς αριστερής άξεστης εξουσίας ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο πληθυσμός μας μειώθηκε αρκετά – από 11,1 εκατομμύρια σε 10,5 εκμ.

Και οι γεννήσεις συνεχίζουν να είναι λιγότερες από τους θανάτους. Ενώ συγχρόνως αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Συνέπεια θα είναι η γρήγορη γήρανση που πληθυσμού μας – με άλλες, απειλητικές συνέπειες.

Το 1961 π.χ. είχαμε περίπου 8,3% των Ελλήνων εδώ να ξεπερνούν τα 65 έτη. Τα παιδιά, δηλαδή νέοι κάτω των 14 ετών, ήταν 26,2%.

Το 2014 τα ποσοστά είχαν αλλάξει άρδην. Οι πολίτες άνω των 65 ετών αυξήθηκαν στο ποσοστό 20,5 (από 8,3%) και παιδιά κάτω των 14 ετών έπεσαν στο ποσοστό 14,7% (από 26,2%).

Οι προβλέψεις των ειδικών είναι πως ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί ως το 2050 κατά 2,5 εκμ σε 8,3 εκατομμύρια.

Όπως είναι γνωστό περίπου 600.000 Ελλαδίτες μετανάστευσαν τα τελευταία 5-6 έτη λόγω κοινωνικής κρίσης και συρρίκνωσης της οικονομίας. Και οι περισσότεροι ήταν νέοι με σχετικά υψηλή μόρφωση και ικανά προσόντα για παραγωγική εργασία.

Οι κυβερνήσεις μας της τελευταίας 10ετίας δεν έκαναν τίποτα να σταματήσει αυτή η διαρροή. Διότι (α) δεν ήξεραν τι να κάνουν και (β) δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον τους περιοριζόταν στην επανεκλογή τους.

Αυτά είναι γεγονότα για τα οποία έχουμε γράψει συχνά και αναρτήσαμε άρθρα άλλων αναλυτών για το ίδιο θέμα.

Επανέρχομαι διότι δεν μειώνεται η τάση διαρροής (παρά την επιστροφή σε κανονικότητα) και η αυξητική τάση γήρανσης.

Καθώς ο πληθυσμός γερνά και η νεότερη γενιά μειώνεται, αυξάνονται οι πολίτες που θα έχουν ανάγκη πρόνοιας και περίθαλψης (και συντάξεων) και μειώνονται οι πολίτες που θα εργάζονται να παράγουν τον πλούτο που χρειάζονται οι ίδιοι και τα παιδιά τους μα και οι αυξανόμενοι υπερήλικες.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός το 2015 ήταν 7 εκατομμύρια.

Το 2050 υπολογίζεται να είναι μόλις 4 με 5 εκατομμύρια! Και αυτοί δεν θα παράγουν τόσο πλούτο που να καλύπτει τις ανάγκες των ίδιων μα και των υπερήλικων που απλούστατα δεν θα έχουν σύνταξη και περίθαλψη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

82. Μύθοι: Η γλώσσα επιζεί των δοντιών

(από την Ταοϊκή Παράδοση) Ο Λάου Τσε, ο